Uutiset-näyttösivun murupolku

Matkustusrajoitukset vauhdittivat apteekkien etätarkastukset käyntiin

19.10.2020

Apteekkien tarkastaminen siirtyi loppukesästä uuteen aikakauteen, kun Fimeassa tehtiin ensimmäiset apteekkien etätarkastukset.

Uuden tarkastusmuodon valmistelu alkoi jo reilu vuosi sitten osana Fimean lääkkeiden vähittäisjakelun valvonnan uudistamista. Kehittämisprojekti on ollut osa proviisori Päivi Luhtasen pro gradu -tutkielmaa.

Etätarkastusten käyttöönottoa nopeutettiin, kun COVID-19-pandemia ja matkustusrajoitukset keskeyttivät paikan päällä tehtävät tarkastukset keväällä.

Tehokasta ja hyödyllistä

Kokemukset etätarkastuksista ovat jaostopäällikkö Pirjo Rosenbergin mukaan olleet erittäin hyviä.

– Toki uuden menetelmän käyttöönotto vaatii aina hieman sisäänajoa, mutta palaute on ollut voittopuolisesti positiivista sekä apteekkareilta että tarkastajilta, Rosenberg toteaa.

Rosenbergin mukaan apteekkareilta saadussa palautteessa tarkastusmuotoa on kehuttu etenkin tehokkaaksi ja hyödylliseksi.

Etätarkastuksissa apteekkari vastaa tarkastuksen pohjana olevaan kyselyyn ja toimittaa Fimealle muita ennakkoon pyydettyjä materiaaleja. Keskustelut apteekkarin kanssa käydään etäyhteyksien avulla sovittuina ajankohtina.

– Apteekkarit ovat kokeneet, että tämän tyyppinen toteutus ennakkokyselyineen ohjaa tarkastuskohdetta miettimään asioiden toteutustapaa apteekissa suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin. Lisäksi apteekkarit ovat todenneet, että kynnys kysymysten esittämiseen on matala, kuvailee apteekkitarkastajana Fimeassa toimiva yliproviisori Tiina Kuosa.

Kuosan mukaan on pelkästään positiivista, että toimijat rohkaistuvat esittämään kysymyksiä lainsäädäntöön liittyen.

– Sekä toimijan että viranomaisen yhteinen tavoite on, että toiminta on säädösten mukaista ja mahdollisimman laadukasta, Kuosa kertoo.

Tarkastustyökalusta itsearviointityökaluksi?

Etätarkastuksen pohjana oleva sähköinen ennakkokysely on herättänyt kiinnostusta apteekkikentällä.

– Meille on tullut kyselyitä tarkastuksen pohjana olevan kyselylomakkeen saamisesta kaikkien apteekkien vapaasti hyödynnettäväksi esimerkiksi itsearviointityökaluna. Se onkin tarkoitus julkaista Fimean sivuilla, kunhan olemme ensin hioneet lomaketta kokemusten ja palautteen perusteella sujuvammaksi, Rosenberg lupaa.

COVID-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset estävät paikan päällä tehtävät tarkastukset edelleen lähes kokonaan. Rosenbergin mukaan uusi tarkastusmuoto kuitenkin mahdollistaa sen, että apteekkitarkastuksia pystytään jatkamaan käynnistysvaiheen jälkeen lähes normaaliin tahtiin.

– Ja etätarkastukset ovat tulleet jäädäkseen. Pystymme tällä toteutuksella tehostamaan resurssiemme käyttöä, kun aikaa ei kulu matkustamiseen ja ennen kaikkea toteutustapavalikoimamme on entistä joustavampi erilaisiin tilanteisiin.

Lue lisää etätarkastuksista:

Päivi Luhtasen pro gradu -tutkielma: Apteekkien etätarkastamisen kehittäminen osaksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen apteekkivalvontaa

Lisätietoja antaa

  • Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö, Lääkejakelujaosto, puh. 029 522 3246
  • Tiina Kuosa, yliproviisori, Lääkejakelujaosto, puh. 029 522 3269
  • Päivi Luhtanen, farmaseutti, Laatuongelmat-jaosto, puh. 029 522 3263 (Pro gradu -tutkielmasta)
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike