Uutiset-näyttösivun murupolku

Miltä lääkkeiden saatavuus näytti vuonna 2022?

3.1.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä vuonna 2022 yhteensä 2 335 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta. Vuonna 2021 ilmoituksia vastaanotettiin 1 710 ja vuonna 2020 vastaanotettu määrä oli 2 095 ilmoitusta. 

– Saatavuushäiriöilmoitusten määrän kasvusta huolimatta lääkkeiden saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2022 aikana, ja häiriöiden taustalla olevat syyt ovat pysyneet aikaisempien vuosien kaltaisina. Vuonna 2022 ilmoitettujen lääkkeiden saatavuushäiriöiden määrä vastaa noin viittä prosenttia kaikista Suomessa kaupan olevien lääkevalmisteiden pakkauksista, toteaa yksikön päällikkö Timo Mauriala Fimeasta. 

Saatavuushäiriöitä eniten suurimmissa valmisteryhmissä

Eniten saatavuushäiriöitä ilmoitetaan valmiste- eli terapiaryhmistä, joissa on eniten valmisteita markkinoilla Suomessa. 

Suurin osa vuonna 2022 ilmoitetuista saatavuushäiriöistä liittyi hermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin, kuten kipu-, anestesia- ja psyykenlääkkeisiin. Seuraavaksi eniten ilmoituksia tehtiin sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon käytettävistä lääkkeistä sekä ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeistä. Kolme suurinta terapiaryhmää muodostivat 45 prosenttia ilmoitetuista saatavuushäiriöstä.

Saatavuushäiriö näkyy harvoin lääkkeen käyttäjälle

Pääsääntöisesti saatavuushäiriöt eivät näy lääkkeiden käyttäjille tai lääkettä määränneille lääkäreille. Valtaosa puutteista on tilapäisiä tai hoituu apteekissa asioitaessa korvaavilla lääkevalmisteilla tai rinnakkaislääkkeillä. 

– Poikkeuksena olivat vuonna 2022 lääkevalmisteet, joiden saatavuushäiriöstä ei saatu lääkeyrityksen ilmoitusvastuusta huolimatta etukäteen tietoa Fimeaan tai joiden kysyntä kasvoi äkillisesti ja ennakoimattomasti. Esimerkiksi joditablettien äkilliset kysyntäpiikit aiheuttivat hetkellisiä saatavuuskatkoksia vuoden 2022 aikana, Mauriala kertoo. 

Saatavuushäiriöiden määrän kasvu on havaittu myös muissa EU-maissa ja maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 alkaa EU:n yhteistoimintahanke, jossa myös Fimea on mukana. Hankkeen tavoitteena on harmonisoida saatavuushäiriöiden käsittelyä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja siten vähentää lääkkeiden saatavuushäiriöitä sekä ennaltaehkäistä niiden vaikutuksia Euroopassa. 

– Lääkkeiden saatavuustilanteen parantamiseksi tulee syventyä taustalla oleviin juurisyihin ja panostaa ratkaisuihin pitkäjänteisellä työllä niin kansallisesti kuin EU-tasolla, Mauriala toteaa.

Lue lisää

Laajemmin lääkkeiden saatavuudesta vuonna 2022 Sic!-lehdessä: Miltä lääkkeiden saatavuus näytti vuonna 2022? 

Onko lääkkeiden saatavuudessa tapahtunut muutoksia? (Fimea.fi-uutinen 2.12.2022)

Lisätietoja antaa

  • Timo Mauriala, yksikön päällikkö, p. 029 522 3214
  • Julia Lehtinen, ylitarkastaja, puh. p. 029 522 3288
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike