Uutiset-näyttösivun murupolku

Myyntiluvallisella lääkkeellä ja rekisteröidyllä perinteisellä kasvirohdosvalmisteella on oltava myös ruotsinkielinen valmisteyhteenveto 9.2.2022 mennessä

20.5.2021

Päivitetty 24.5.2021

Fimea muistuttaa myyntiluvan ja rekisteröinnin haltijoita vaatimuksesta toimittaa myyntiluvallisesta lääkevalmisteesta ja rekisteröidystä perinteisestä kasvirohdosvalmisteesta myös ruotsinkielinen valmisteyhteenveto 9.2.2022 mennessä.

Siirtymäajan umpeutuminen 9.2.2022 koskee ennen 9.2.2019 ja sitä aiemmin myönnettyjä myyntiluvallisia lääkevalmisteita ja perinteisiä kasvirohdosvalmisteita. Fimea on vaatinut määräyksessään 4/2019 kaikille 9.2.2019 jälkeen toimitetuille myyntilupa- ja rekisteröintihakemuksille ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon jo hakemusvaiheessa eikä myyntilupaa tai rekisteröintiä ole myönnetty ilman sitä.

Ennen 9.2.2019 toimitetuille, hakemusvaiheessa oleville valmisteille ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon voi toimittaa myyntiluvan tai rekisteröinnin myöntämisen jälkeen kansallisella IB variaatiolla. Halutessaan myyntiluvan tai rekisteröinnin hakija voi toimittaa ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon myös hakemuksen kansallisessa vaiheessa.

Tähän mennessä ruotsinkielinen valmisteyhteenveto on toimitettu ja hyväksytty 37,8 %:lle kaikista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista ja 23,2 %:lle eläinlääkkeistä.

Lääkkeiden suomen- ja ruotsinkieliset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet on julkaistu Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedon toimittaminen ruotsiksi

Tuoteinformaatio

Valmisteyhteenveto

Määräys 4/2019 (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Minna Heinäheimo-Valkonen, tutkijakoordinaattori p. 029 522 3055
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike