Uutiset-näyttösivun murupolku

Pohjoismainen lääkehoitojen arviointiyhteistyö tiivistyy entisestään

30.6.2020

Pohjoismainen arviointiyhteistyö FINOSE on Suomen, Ruotsin ja Norjan lääkehoitojen arvioinneista vastaavien viranomaisten käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä HTA-arvioinneissa.

Tarkoituksena on nopeuttaa uuden lääkkeen tuloa potilaiden saataville tiivistämällä lääkehoitojen pohjoismaista arviointiyhteistyötä. Virastojen ylijohtajat ovat allekirjoittaneet uuden yhteisymmärryspöytäkirjan kesäkuussa 2020, minkä myötä yhteistyötä jatketaan seuraavat kolme vuotta. 

Kuluneen kolmen vuoden aikana FINOSE-yhteistyössä on:

  • rakennettu prosessi yhteisarvioinneille
  • tuotettu kolme yhteisarviointia
  • pidetty useita arvioinnin menetelmiin liittyviä työpajoja
  • osallistuttu EUnetHTA:n markkinoilla olevien lääkkeiden lisänäytön keräämiseen liittyviin neuvontoihin

Viimeisin Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteinen HTA-arviointi käsitteli Zynteglo-hoitoa potilaiden hoidossa, joilla on transfuusioriippuvainen betatalassemia. Kyseessä on geeniterapia harvinaisen geneettisen verisairauden hoitoon.

Yhteisarviointi johti yhteispohjoismaiseen hintaneuvotteluun, johon osallistuu Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi myös Tanska ja Islanti. FINOSE-yhteistyön osapuolet (Fimea, TLV ja NoMA) eivät ole kuitenkaan osapuolia neuvottelussa, vaan tätä hoitavat hankintaa tekevät tahot.

Fimea pitää yhteistyön jatkumista erittäin tervetulleena.

Lue lisää 

Yhteisymmärryspöytäkirja

Fimean, NoMAn ja TLV:n yhteinen tiedote (englanniksi)

FINOSE-prosessikuvaus

Lisätietoja antaa

  • Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä p. 029 522 3521
  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516
  • Pertti Happonen, johtaja, p. 029 52 23510
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike