Uutiset-näyttösivun murupolku

Potilaiden osallisuus rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa herätti keskustelua – Suomessa paljon opittavaa Iso-Britanniasta

12.11.2021

Rationaalisen lääkehoidon RATTI-tutkimusverkoston ja Lääkeinformaatioverkoston järjestämä keskustelutilaisuus veti yli 40 potilasta, tutkijaa ja eri sektoreilla työskentelevää terveydenhuollon ammattilaista pohtimaan potilaan osallisuutta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa.

Tilaisuuden tavoitteena oli tuoda esiin potilaiden osallisuuden merkitystä rationaalisen lääkehoidon ja lääkitysturvallisuuden tutkimuksissa; konkretisoida, mitä potilaiden osallisuus tutkimuksissa tarkoittaa; sekä luoda edellytyksiä potilaiden osallisuudelle rationaalisen lääkehoidon, lääkeinformaation ja lääkitysturvallisuuden tutkimuksissa tulevaisuudessa.

Potilaiden osallisuuden huomioiminen lisää tutkimuksen laatua

Tilaisuuden pääpuhujina olivat isobritannialaiset tutkijat Gary Hickey ja Kati Turner (National Institute for Health Research, NIHR). He korostivat, että potilaiden aito osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa (power) tutkimuksen suunnitteluvaiheesta lähtien lisää tutkimuksen tulosten tähdellisyyttä potilaille ja parantaa tutkimuksen laatua. Osallisuus voi toteutua monella eri tavalla ja jokaisessa tutkimushankkeessa onkin pohdittava, kuinka ja missä tutkimusvaiheessa se toteutuu parhaiten.

Osallisuuden lisäämisen tueksi National Institute for Health Research on laatinut potilaan osallisuuden huomioimiseksi standardit, joiden kautta potilaan osallisuuden toteutumista omassa tutkimuksessaan voi pohtia. Standardin osa-alueet ovat:

  • mahdollistava osallisuus (inclusive opportunities)
  • aito yhdessä työskentely (working together)
  • tuki ja oppiminen (support and learning)
  • riittävä ja selkeä viestintä (communications)
  • osallisuuden vaikutukset tutkimuksen toteuttamiseen (impact)
  • tutkimuksen hallinto (governance).

Tilaisuudessa kuultiin myös tutkimusrahoittajan puheenvuoro Suomen Akatemiasta sekä kaksi esimerkkitutkimusta potilaiden osallisuudesta turvallisen hoidon edistäjinä ja potilaiden osallisuudesta ProShade -hankkeessa. Kokemuksia osallisuuden edistämisestä kliinisissä lääketutkimuksissa kuultiin EUPATI Suomen puheenvuorossa.

Ryhmäkeskusteluissa pohdittiin edellytyksiä ja rakenteita potilaiden osallisuuden lisäämiseksi Suomessa

Keskeiset ryhmäkeskusteluissa esiin nousseet asiat olivat ensinnäkin se, että tietoisuuden lisäämistä tarvitaan erityisesti tutkijoille, mutta myös potilaille, viranomaisille ja tutkimusrahoittajille.

Potilaiden osallisuus tulisi olla osana tutkijakoulutusta, jotta siitä muotoutuisi ilmiselvä ja positiivisella tavalla rutiininomainen käytäntö tutkimuksen suunnittelusta lähtien. Toisekseen kokemusten vaihto sekä tutkijoiden ja potilaiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen koettiin tärkeäksi. Keskustelun kiteytti hyvin kommentti: ”Altistetaan tutkijoita potilaille”.

Tilaisuudessa päätettiin jatkaa keskustelua potilaiden osallisuuden edellytysten lisäämiseksi Suomessa vapaamuotoisessa työryhmässä. Työryhmä toteutetaan EUPATI Suomen ja RATTI-tutkimusverkoston yhteistyönä.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan keskusteluun, ota yhteyttä [email protected].

Lue lisää:

UK Standards for Public Involvement

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI Fimean verkkosivuilla

Lääkeinformaatioverkosto Fimean verkkosivuilla

Fimean verkkouutinen 27.8.2021: Keskustelutilaisuus potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa 10.11.2021 – ilmoittaudu mukaan!
 

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike