Uutiset-näyttösivun murupolku

RATTI-tutkimusverkoston keskustelutilaisuudessa pohdittiin rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategian visiota ja tavoitetilaa

9.2.2024

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto (RATTI) järjesti 7.2.2024 keskustelutilaisuuden, jossa lääkealan asiantuntijat ja tutkijat pääsivät keskustelemaan lääkepoliittisesti tärkeistä tutkimusaiheista. Tilaisuudessa kuultiin Valo-tutkimusstrategian valmistelusta ja sisällöstä, työstettiin rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategian visiota ja tavoitteita sekä tiedotettiin meneillään ja suunnitteilla olevista rationaalisen lääkehoidon tutkimushankkeista. 

RATTI-työnyrkin puheenjohtaja, tutkimuspäällikkö, Leena Saastamoinen kertoi Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategian päivitystyön etenemisestä. Työnyrkki on kuvannut tutkimusstrategiaan rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen nykytilaa ja tunnistanut keskeisiä lääkehoidon ja -huollon tutkimusalueita. RATTI-työnyrkki koostuu verkoston asiantuntijoista ja se koordinoi ja suunnittelee tutkimusverkoston toimintaa sekä kehittää verkoston yhteistyötä. 

Valo-ohjelman tavoitteena on edistää avohoidon lääkitysturvallisuutta

Tilaisuudessa proviisori, väitöskirjatutkija, Emilia Mäkinen Helsingin yliopistosta kertoi Valo-ohjelman tutkimusstrategian valmistelusta ja sisällöstä. Valo on Suomen Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen vuonna 2021 käynnistämä ohjelma, jonka tavoitteena on edistää avohoidon lääkitysturvallisuutta. Valo-ohjelman tutkimusstrategia on laadittu suuntaamaan avohoidon lääkitysturvallisuustutkimusta keskeisiin tunnistettuihin kehittämiskohteisiin.  Tutkimusstrategia laadinnassa hyödynnettiin nimellistä ryhmätekniikkaa eli NGT-menetelmää (engl. nominal group technique), jota on aiemmin käytetty eri terveydenhuollon ympäristöissä tärkeiden tutkimusaiheiden tunnistamiseen. Valo-ohjelman tutkimusstrategian sisällöksi tunnistettiin viisi keskeistä teemaa: 1) Apteekkien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välinen lääkitysturvallisuusyhteistyö ja sen koordinaatio, 2) Sujuvasti ja turvallisesti toteutetut avohoidon alueelliset lääkehoitopolut, 3) Avohoidon vaaratapahtumien raportointi ja vaaratapahtumista oppiminen riskienhallinnan välineenä, 4) Apteekkien sisäiset toimintaprosessit ja lääkitysturvallisuustyö, ja 5) Apteekkien lääkeneuvonta ja lääkitysturvallisuutta edistävät farmaseuttiset palvelut. Jokainen teema sisältää tutkimusalueet ja -aiheet. Valo-tutkimusstrategia täydentää ja tukee Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiaa. 

Rationaalisen lääkehoitoon liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia

Tutkija Jasmin Paulamäki Fimeasta esitteli RATTI-verkoston tutkijoiden julkaistuja ja suunnitteilla olevia tutkimuksia. Julkaistut tutkimukset käsittelivät väestön näkökulmia lääkealan ympäristökestävyydestä ja lääkehoitojen aiheuttamaa arjen taakkaa pitkäaikaissairailla. Terveydenhuoltojärjestelmän kohdistuvissa tutkimuksissa käsiteltiin itsehoitolääkkeiden neuvonnan laatua sekä terveydenhuollon henkilöstövajeen yhteyttä vältettävien lääkkeiden käyttöön. Alkavissa tutkimuksissa tarkastellaan ympäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen huomioimista lääkkeiden hinnassa ja korvattavuudessa, syöpälääkkeiden elinkaarta, diabetesta sairastavien ohjausta ja neuvonta biologisista lääkkeistä ja farmaseuttien näkemyksiä inhaloitavien lääkevalmisteiden apteekkivaihdon laajenemisesta.  

Keskustelutilaisuuden päätteeksi pienryhmät työstivät rationaalisen lääkehoidon ja -huollon tutkimuksen visiota ja tavoitteita. Ryhmien tuottamista visioista keskusteltiin yhteisesti ja työstettiin yhteenveto, jota hyödynnetään RATTI-tutkimusstrategian päivittämisessä. Tutkimusstrategia tullaan avaamaan julkisesti kommentoitavaksi myöhemmin ilmoitettavassa aikataulussa. 

Lue lisää

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto (RATTI)

Lisätietoa ajankohtaisista rationaalisen lääkehoidon tutkimuksista: Tiedotteet ja Policy Briefit (www.julkari.fi)

Lisätietoja antaa

  • Leena Saastamoinen, tutkimuspäällikkö, jaostopäällikkö, p. 029 522 3659
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike