Uutiset-näyttösivun murupolku

SNSA-pilotti käynnistyy

31.1.2020

EU Innovation Network on käynnistänyt pilottivaiheen kokeilun, jossa hankitaan kokemuksia samanaikaisesta kansallisesta tieteellisestä neuvonnasta, SNSA (simultaneous national scientific advice).

Lääkekehitystä edistääkseen viranomaiset ovat antaneet tieteellistä neuvontaa niin keskitetysti EU-tasolla kuin kansallisestikin. Kansallista tieteellistä neuvontaa on monesti haettu useammastakin jäsenmaasta. Nyt käynnistyneessä kokeilussa selvitetään kahden eri jäsenmaan antaman tieteellisen neuvonnan yhdistämistä samaan kokoukseen.

Uudessa kokeilussa hakija toimittaa riittävät taustatiedot ja samat yksilöidyt kysymykset kummallekin neuvontaan osallistuvalle viranomaiselle. Näistä toinen toimii koordinoivana jäsenvaltiona, joka huolehtii yhteydenpidosta ja järjestelyistä ja jonka kanssa neuvontatilaisuus järjestetään kasvokkain. Toinen neuvontaa antava jäsenvaltio osallistuu kokoukseen etäyhteyksien avulla. Molemmat viranomaiset arvioivat aineiston ja antavat neuvonnan itsenäisesti. Yhteisestä kokouksesta tehdään neuvonnan hakijan laatima muistio, jota viranomiset voivat vielä kommentoida.

Tällä yhtenäisellä menettelyllä tarjotaan hakijalle mahdollisuutta hyödyntää eri viranomaisten laajempaa asiantuntemusta vastausten saamiseksi ennalta esitettyihin kysymyksiin. Menettelyssä noudatetaan monia kansallisesta neuvonnasta tuttuja muotoja tietopaketteineen, muistioineen ja maksuineen, jotka kumpikin viranomainen perii erikseen.

Näin tarjoutuu mahdollisuus varhaiseen asioiden käsittelyyn samanaikaisesti hakijan valitsemien viranomaisten kanssa. Tämä mahdollistaa yhteisten näkemysten ja toisaalta eroavien mielipiteiden tunnistamisen. Viranomaisille tämä tarjoaa valmiuksia uusien innovaatioiden käsittelyyn sekä tilaisuuden tunnistaa kehitystarpeita omassa toiminnassaan.

Kokeiluun osallistuvat maat ovat Itävalta, Belgia, Tšekin tasavalta, Suomi, Saksa, Unkari, Italia, Norja, Puola sekä Espanja.

Lisätietoja asiasta löytyy EMA:n verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike