Uutiset-näyttösivun murupolku

Suomalaiset iäkkäät käyttävät vältettäviä lääkkeitä yleisesti

17.3.2023

Tuoreen kansainvälisessä julkaisusarjassa julkaistun tutkimuksen mukaan suomalaiset 75 vuotta täyttäneet iäkkäät käyttävät vältettäviä lääkkeitä yleisesti. Tutkimuksessa verrattiin Fimean tuottaman Lääke75+-tietokannan vältettävien lääkkeiden listaa kahdeksaan kansainväliseen julkaistuun kriteeristöön. 

Vältettävien lääkkeiden haittariski ylittää tyypillisesti niistä saatavan kliinisen hyödyn. Kansainvälisesti on julkaistu useita vältettävien lääkkeiden kriteereitä, joilla pyritään edistämään ikääntyneiden rationaalista lääkehoitoa ja parantamaan lääkitysturvallisuutta. Kansallisten kriteerien soveltamista muihin maihin hankaloittavat maakohtaiset erot lääkevalikoimissa ja lääkkeenmääräyskäytännöissä. Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta ottaa huomioon suomalaisen lääkemarkkinan ja hoitokäytännöt. Tietokanta luokittelee konsensusmenetelmää hyödyntämällä yleisimmin käytettyjen lääkkeiden soveltuvuuden 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Tietokanta sisältää noin 90 vältettäväksi luokiteltua D-luokan lääkettä. 

Julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka yleistä vältettävien lääkkeiden käyttö on suomalaisilla iäkkäillä eri kriteerien mukaan tarkasteltuna. Vältettävien lääkkeiden käytön yleisyys suomalaisilla 75 vuotta täyttäneillä vaihteli (11–57 %) riippuen käytetystä kriteeristä. Tulosten mukaan joka kolmas suomalainen 75 vuotta täyttänyt hankkii vuosittain vähintään yhden Lääke75+-tietokannassa vältettäväksi suositeltavan lääkkeen. Lääke75+-tietokannan vältettävistä lääkkeistä suomalaisten iäkkäiden yleisimmin käyttämiä lääkkeitä olivat kodeiini, tramadoli ja nitrofurantoiini. Vältettävien lääkkeiden käytön yleisyys väheni vuosien 2017–2019 aikana, riippumatta määrittelyyn käytetystä kriteeristä.

Lue lisää: 

Paulamäki, J., Jyrkkä, J., Hyttinen, V., Jämsen E. Prevalence of potentially inappropriate medication use in older population: comparison of the Finnish Meds75+ database with eight published criteria. BMC Geriatr 23, 139 (2023). (DOI-osoite: https://doi.org/10.1186/s12877-022-03706-z)

Lääke75+-tietokanta 

Lisätietoja antaa

  • Jasmin Paulamäki, tutkija, p. 029 522 3604
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike