Uutiset-näyttösivun murupolku

Suomen koronarokotusohjelmaa jatketaan ennallaan – Fimea ja THL seuraavat tilannetta

12.3.2021

Fimeaan on tänään 12.3.2021 tullut ensimmäiset verisuonitukosepäilyjä koskevat haittavaikutusilmoitukset AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Ilmoitukset ovat tiedoiltaan niukkoja ja niistä on pyydetty lisätietoja. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä syy-seuraussuhteesta rokotteen saamisen ja verisuonitukosten välillä. 

Tilannetta seurataan tiiviisti Fimean ja THL:n yhteistyönä. THL on aloittanut verisuonitukosten esiintymistä koskevan rekisteripohjaisen selvitystyön. Siinä tarkastellaan eri rekisterien tietoja yhdistelemällä mm. keuhkoveritulppien ja laskimotukosten esiintyvyyttä rokotetuilla. Selvitystyössä hyödynnetään muun muassa sairaaloiden lähettämiä käyntitietoja, rokotusrekisterin tietoja ja väestötietojärjestelmää. Toistaiseksi ei ole nähtävissä, että tapauksia olisi rokotuksen jälkeen ilmaantunut oletettua enemmän.

Isossa-Britanniassa AstraZenecan rokotetta on annettu yli 11 miljoonaa annosta, eikä lääkeviranomainen ole siellä havainnut rokottamisella olevan yhteyttä verisuonitukosriskiin. Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on aloittanut verisuonitukostapauksiin liittyvän arvioinnin. EMA ja Fimea tiedottavat arvioinnin etenemisestä.

THL jatkaa verisuonitukosriskin ja koronarokottamisen välisen mahdollisen yhteyden selvittämistä yhdessä Fimean kanssa. THL ja Fimea suosittelevat toistaiseksi jatkamaan kansallista koronarokotusohjelmaa kaikilla myyntiluvan saaneilla koronarokotteilla, mukaan lukien AstraZenecan rokotteella.

Jos epäilet verisuonitukosta rokotteen saatuasi, ota yhteyttä omaan terveydenhuoltoosi. Jos haluat tehdä haittavaikutusilmoituksen, toivomme että liität mukaan sairaskertomustekstin kontaktistasi terveydenhuoltoon ja rokotteen eränumeron. 

Lisätietoja:

Liisa Näveri, yksikön päällikkö, Fimea

sähköposti muotoa [email protected]

Hanna Nohynek, ylilääkäri, THL

Petteri Hovi, vanhempi tutkija, THL

sähköpostit muotoa [email protected]

Lue lisää:

Haittavaikutusilmoituksen tekeminen

Fimean verkkouutinen 11.3.2021: Astra Zenecan koronarokotteen turvallisuutta selvitetään Euroopan lääkeviraston johdolla

Fimean verkkosivut: Koronavirus (COVID-19)

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike