Uutiset-näyttösivun murupolku

Tietoa hyvinvointialueille toiminnan tueksi

9.12.2022

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa ja vastuuseen kuuluu muun muassa lääkehuollon järjestäminen.   

Fimea on koonnut verkkosivuilleen hyvinvointialueiden lääkehuollon järjestämistä tukevat palvelut ja tietolähteet, jotka koskevat lääkkeiden saatavuutta, lääkkeiden turvallista ja taloudellista käyttöä, lääkehuollon ohjausta, suunnittelua ja kehittämistä sekä lääkealan toimijoiden valvontaa ja viranomaisohjausta. 

Verkkosivuja päivitetään ajankohtaisin kysymyksin ja vastauksin 

Verkkosivujen on tarkoitus toimia keskeisenä tietolähteenä ja proaktiivisena viestinnän kanavana. Sivustolle tullaan kokoamaan hyvinvointialueilta tulleita kysymyksiä Fimealle sekä vastauksia niihin.  

”Teemme tiivistä yhteistyötä tulevien hyvinvointialueiden toimijoiden kanssa, jotta nämä voivat taata asukkailleen sujuvat lääkehuollon palvelut.” kertoo Fimean johtaja Piia Vuorela

Miten Fimea on valmistautunut sote-uudistuksen toimeenpanoon?  

Osana lääkeasioiden uudistuksen selvitystoimeksiantoa Fimea valmistee ehdotusta lääkehoidon ja lääkehuollon järjestämisen ohjauksen kytkemisestä osaksi yleistä sote-ohjausta.   

Lääketietovarannon kehittämistyön aloittamiseksi on tuotettu laaja selvityskokonaisuus ja päätöksenteon ja rahoituksen tiekartta. Lääketietovaranto mahdollistaa lääkkeiden määräämisen ja käytön ohjauksen, mikä tukee rationaalisen lääkehoidon toteutumista ja lääkehoitoon liittyvien toimintojen nykyistä tavoitteellisempaa kehittämistä, johtamista, valvontaa ja ohjausta. 

Lääkelain päivitystarpeet ovat tiedossa 

Fimea on tuonut esille lääkehuoltoon liittyvät kiireelliset lainsäädännölliset muutostarpeet, jotka koskevat sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia. Toimintojen jatkuvuuden näkökulmasta sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille sekä tukkukaupoille toimitetaan tieto, että toiminnot jatkuvat entisellään ennen hyvinvointialueiden toimintaa tukevan lääkelainsäädännön valmistumista. 

Lue lisää: 

Fimea ja hyvinvointialueet 

Lisätietoja antaa: 

Piia Vuorela, johtaja, Turvallisuus ja vaikuttavuus, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike