Uutiset-näyttösivun murupolku

Tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttökielto eläimillä alkaa helmikuussa 2023

14.12.2022

Mikrobilääkkeiden tehon säilyttäminen on EU:n strategisten tavoitteiden kärkihankkeita. Tämän vuoksi tietyt mikrobilääkkeet varataan vain ihmisten lääkintään. Ihmisten hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden valinnan kriteerit, sekä mikrobilääkelista itsessään, ovat EU:n eläinlääkeasetuksen alempiasteisia säädöksiä. Ne ovat suoraan jäsenvaltioissa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Mikrobilääkelistalla on 18 antibioottia, 18 viruslääkettä ja yksi alkueläinlääke, joiden käyttö on kielletty eläimille EU:n alueella 9. helmikuuta 2023 alkaen. Fimean ja Ruokaviraston tietojen mukaan amantadiini on ainoa listan lääkeaineista, jota Suomessa syksyllä 2022 on käytetty eläimille. Amantadiinilla on myös muita kuin antimikrobisia ominaisuuksia, ja sitä on käytetty yksittäisille eläimille vaikean kroonisen kivun yhdistelmähoidossa.

Mikrobilääkelistauksen tarkoitus on ennen kaikkea uudempien ja laajakirjoisten mikrobilääkkeiden suojaaminen ja niiden tehon säilyttäminen ihmisen terveyden vaalimiseksi. Suomessa mikrobilääkkeiden käytön rajoittamisesta eläimillä on säädetty kansallisesti jo 1990-luvulla. Sittemmin Ruotsi on noudattanut samaa mallia, ja helmikuusta 2023 periaatetta sovelletaan koko EU:n alueelle. Mikrobilääkeresistenssin torjunnassa tämä linjaus on suunnannäyttäjä myös muulle maailmalle.

Kuva 1. Ihmisten hoitoon varatut mikrobilääkkeet ja -lääkeryhmät (Komission täytäntöönpanoasetus 2022/1255)

Ihmisten hoitoon varatut mikrobilääkkeet ja -lääkeryhmät

Lue lisää:

Amantadiinin käyttökiellon toteuttaminen Suomessa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6 eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1760 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä vahvistamalla kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1255, tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden tai mikrobilääkeryhmien nimeämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 mukaisesti

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, Eläinlääkäri, puh. 029 5223394
  • Sähköposti muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike