Uutiset-näyttösivun murupolku

Tuotantoeläinten antibioottien myynti Euroopassa lähes puolittunut kymmenessä vuodessa

18.11.2022

Tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti Euroopassa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2011 jälkeen, kertoo Euroopan lääkeviraston tuore ESVAC-raportti. Myös kriittisen tärkeitä antibiootteja myytiin selvästi aikaisempaa vähemmän. Maakohtaiset erot ovat edelleen huomattavia.

Raportti kattaa vuosien 2010–2021 tiedot, ja myynti on siinä suhteutettu tuotantoeläinten määrään. Pisimpään, vuodesta 2011 mukana olleiden 25 maan antibioottien yhteenlaskettu kokonaismyynti on kymmenessä vuodessa lähes puolittunut (–47 %). Maakohtaisissa tuloksissa myynti väheni 23 maassa (4–65 %) ja lisääntyi kahdessa maassa (30–39 %).

Suomi kuuluu maihin, joissa tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti on maltillista ja hallittua. Tuotantoeläinten määrään suhteutettu antibioottien myynti lisääntyi Suomessa vuonna 2021 viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta tulos oli kuitenkin toiseksi matalin koskaan mitattu. Suomessa yli kaksi kolmasosaa tuotantoeläinten antibiooteista on yksilölääkintään tarkoitettuja, kun Euroopassa valtaosa (87 %) annetaan rehun tai juomaveden mukana eläinryhmille.

Suomen hallittu eläinten antibioottien käyttö näkyy myös siinä, että eläimistä eristetyt bakteerit ovat pääosin herkkiä ensilinjan antibiooteille. Joidenkin taudinaiheuttajien herkkyystilanne on kuitenkin heikentynyt. Yksityiskohtaiset tiedot eläinten bakteerien resistenssitilanteesta ja antibioottien myynnistä Suomessa löytyvät tuoreesta FINRES-Vet 2021 -raportista.

Lue lisää:

ESVAC 12. raportti (pdf)

Maakohtaiset myyntitrendit 2010–2021 (Country reports on sales trends)

European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)

ESVAC-2021 tulokset lyhyesti Fimean verkkosivulla 

FINRES-Vet 2021 -raportit 

Ruokaviraston FINRES-Vet uutinen 18.11.2022

Uutista päivitetty 8.11.2023 klo 9.20: korjattu Ruokaviraston uutisen linkki

Lisätietoja antaa

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354
  • Sähköposti muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike