Uutiset-näyttösivun murupolku

Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitys alkaa! – vastaa kyselyyn 28.10. mennessä

10.10.2019

Sosiaali- ja terveysministeriöltä saamansa toimeksiannon mukaisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnistää Turvallinen lääkehoito -oppaan päivittämisen. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Valviran, aluehallintovirastojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on laatia mahdollisimman konkreettiset ja ajantasaiset suositukset siitä, kuinka lääkehoitoa tulisi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä toteuttaa turvallisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tarpeet ja niihin vastaaminen muodostavat päivitystyön perustan. Pyydämmekin opasta työssään hyödyntäviä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, heidän esimiehiään, ammattilaisten toimintaa valvovia viranomaisia, tutkijoita ja/tai potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäjiä (yksin tai ryhmässä) vastaamaan alla olevaan kyselyyn oppaan konkreettisista päivitystarpeista. Vastauksia hyödynnetään päivitystyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kysely on avoinna 28.10.2019 asti. Sidosryhmille tarjotaan mahdollisuutta vaikuttaa päivityksen sisältöön myös keväällä 2020 järjestettävissä työpajoissa ja erillisen lausuntokierroksen muodossa. Oppaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vastaa kyselyyn 

Lue lisää:

Turvallinen lääkehoito –opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen, päivitetty vuonna 2015 

Lisätietoja:

Kati Sarnola, tutkija, projektikoordinaattori, Fimea,
p. 029 522 3524, [email protected]

Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, projektipäällikkö, Fimea,
p. 029 522 3442, [email protected]
(takaisin toimistolla 22.10.2019) 

Anna-Maija Liedenpohja, ylitarkastaja, Valvira,
p. 029 520 9454, [email protected]

Paula Hevosmaa, terveydenhuollon ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
p. 029 501 6082, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike