Uutiset-näyttösivun murupolku

Tutkija - osallistu Lääkebarometri 2021 -väestökyselyn suunnitteluun

18.11.2020

Fimea järjestää 12.1.2021 kello 9–11 virtuaalisen keskustelutilaisuuden, jossa on mahdollisuus osallistua Lääkebarometri 2021 -väestökyselyn suunnitteluun. Toiveita väestökyselyn sisällöiksi voi myös kertoa ilmoittautumisen yhteydessä, vaikka ei osallistuisikaan tilaisuuteen. Toivomme ehdotuksia kyselyyn sisällytettäviksi moduuleiksi ja kysymyksiksi.

Ilmoittaudu tilaisuuteen ja/tai kerro toiveesi Lääkebarometri 2021 -väestökyselyyn sisällytettävistä moduuleista tai kysymyksistä 4.1.2021 mennessä.

Lääkebarometri 2021 -väestökyselyyn on alustavasti suunniteltu sisällytettäväksi seuraavat moduulit:

 • Taustakysymykset
 • Terveys ja lääkkeet
 • Mielipiteet lääkkeistä
 • Mielipiteet lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista
 • Lääkkeiden ostopaikat
 • Lääkehoidon seuranta
 • Rokotukset
 • Lääkehoidon ongelmat

Lääkebarometri toteutetaan joka toinen vuosi

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestökysely, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä ja niiden käytöstä. Vuoden 2021 tutkimusaineisto kerätään syys-lokakuun 2021 aikana. Kysely on toteutettu aiemmin vuosina 2015, 2017 ja 2019.

Lääkebarometri-aineistoja voi hakea tieteelliseen tutkimuskäyttöön ja vuoden 2019 aineistoa myös kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä opetus-, suunnittelu- tai selvitystehtäviä varten. Aineistoja voi hakea käyttöönsä käyttölupahakemuksella. Ohjeet löytyvät Fimean verkkosivuilta.

Lue lisää

Keskustelutilaisuuden 12.1.2021 ohjelma

Fimean Lääkebarometri-verkkosivu, jossa on mm.

 • Vuosien 2015, 2017 ja 2019 kyselylomakkeet 
 • Lääkebarometri-väestökyselyn vuosittain vaihtuvat moduulit
 • Ohjeet ja lomakkeet käyttölupahakemuksen laatimiseen

Lisätietoja antaa

 • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
 • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
 • sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike