Uutiset-näyttösivun murupolku

Tutkija - ota käyttöön Policy Brief -lomakepohja tiedeviestintään

16.12.2019

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto tarjoaa tutkijoiden käyttöön Policy Brief -lomakepohjan. Tutkijat voivat hyödyntää lomakepohjaa rationaalisen lääkehoidon edistämiseen liittyvien tutkimushankkeidensa esittelyyn.

Tavoitteena on lisätä aihepiirin tutkimuksen tunnettuutta sekä tutkimustuloksista tiedottamista muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöön. Fimea tarjoaa julkaisualustan lomakepohjalle laadittujen Policy Briefien julkaisemiseen.

Lomakepohjan toimivuutta testataan vuonna 2020

Lomakepohjasta toivotaan palautetta sekä niitä laativilta tutkijoilta että niitä hyödyntäviltä virkamiehiltä. Palautetta voi lähettää suoraan Fimeaan ([email protected]). Vuoden 2020 lopussa toteutetaan myös erillinen kysely lomakepohjan käytettävyydestä. Palautteen pohjalta lomakepohjaa muotoillaan tarvittaessa edelleen, jotta se palvelisi kaikkia tahoja mahdollisimman hyvin.

Vastuu Policy Briefien sisällöstä ja saavutettavuudesta on tutkijoilla

Vastuu Policy Briefien sisällöstä ja jakelusta kuuluvat tutkijoille. Lisäksi tutkijat vastaavat Policy Briefin saavutettavaksi muotoilusta. Julkisena toimijana Fimeaa sitoo saavutettavuusdirektiivi, joten vain saavutettavaksi muotoillut Policy Briefit julkaistaan.

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto ja Fimea eivät vastaa yksittäisten Policy Briefien sisällöstä. Policy Briefeissä esitetyt näkemykset eivät välttämättä vastaa Fimean näkemyksiä.

Ohjeet Policy Briefin laatimiseen

Ohje Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston Policy Brief -lomakepohjan käyttöön (pdf)

Policy Brief -lomakepohja (suomeksi, doc)

Policy Brief -lomakepohja (ruotsiksi, doc)

Lue lisää

Policy Brief -verkkosivu Fimea.fi:ssä

Ohjeet saavutettavan tiedoston laatimiseen ja lisätietoja saavutettavuudesta (saavutettavasti.fi)

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston LinkedIN-ryhmä

Tilaa Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston (RATTI) uutiskirje

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike