Uutiset-näyttösivun murupolku

Useita Policy Briefejä julkaistu rationaalisen lääkehoidon tutkimuksista

20.1.2021

Useita rationaalisen lääkehoidon tutkimusten tuloksia esitteleviä Policy Briefejä on julkaistu Fimean verkkosivuilla. Tutkimusta on tehty iäkkäiden ja aikuisväestön lääkehoidon haasteista. Lisäksi yhdessä Policy Briefissä kuvataan lääketaksaan, apteekkimaksuun ja apteekkiveroon tehtyjä ja ehdotettua muutoksia ja mahdollisia muutosten esteitä.

 • Vähätalo ym. Astmapotilaiden sitoutuminen hoitavaan lääkkeeseen on yhä haaste
 • Aalto ym. Antikolinergisten lääkkeiden käyttö iäkkäillä yleistä
 • Taipale ym. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö hallintaan
 • Tolppanen ym. Lääkkeiden aiheuttamien kaatumisten ehkäiseminen iäkkäässä väestössä
 • Reinikainen ym. Apteekkien myyntikatteen pienentäminen voidaan toteuttaa lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla

Lisäksi useista suunnitteilla ja alkamassa olevista tutkimuksista on julkaistu tiedotteita.

 • Tahvanainen ym. Lääkehoitokäytäntöjen alueellinen seuranta ja ohjaus
 • Vornanen ym. Farmaseutin toteuttama iäkkään päivystyspotilaan kotilääkityksen selvitys
 • Paulamäki ym. Vältettävien lääkkeiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat potilaaseen ja hoitojärjestelmään liittyvät tekijät iäkkäässä väestössä
 • Laine ym. Lääkehaitat ja haitalliset lääkkeet iäkkään potilaan sairaalahoidon syynä ja niiden vaikutus hoitotuloksiin ja -kustannuksiin
 • Jauhonen ym. Tutkimus lääkäreiden lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä
 • Timonen ym. Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta lääkkeen määräämisen muutoksissa
 • Ollila ym. Tutkimus uusien syöpälääkkeiden arvioinnista ja käyttöönotosta

Hyödynnä Policy Brief- ja tiedote-lomakepohjia tiedeviestinnässäsi

Policy Briefin ja tiedotteiden tavoitteena on tukea rationaalisen lääkehoidon tutkijoiden tutkimusviestintää. Policy Brief -lomakepohja on tarkoitettu jo julkaistujen tulosten viestimiseen. Alkamassa olevasta tutkimuksesta voi tiedottaa tiedote-lomakepohjalla.

Lomakepohjat ja ohjeet niiden käyttöön löytyvät Fimean verkkosivuilta.

Lue lisää

Julkaistut Policy Briefit ja tiedotteet

Ohjeet Policy Briefin ja Tiedotteen laatimiseen

Lisätietoja antaa

 • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike