Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusia aineita huumausainevalvontaan

9.12.2022

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään neljä uutta ainetta.

Huumausaineena valvotaan 16.1.2023 alkaen seuraavia uusia psykoaktiivisia aineita:

  • norfludiatsepaami
  • 3-CMC
  • 3-MMC sekä lääkeaine
  • pregabaliini, jonka luokittelu huumausaineeksi tulee voimaan vasta 1.6.2023.

Pregabaliinin valvonta tehostuu

Laajasti lääkkeenä käytetyn pregabaliinin väärinkäytöstä on raportoitu haittoja jo pitkään. Luokittelun myötä pregabaliinia sisältävien lääkemääräysten näkyvyys ja seuranta lääkettä määrättäessä ja toimitettaessa paranevat. Luokittelu tulee kuitenkin voimaan vasta ensi kesänä, jotta erityisesti lääkkeen määrääjät ja lääkkeen käyttäjät ehtivät sopeutua valvonnan tehostumisesta seuraaviin muutoksiin. Pregabaliinivalmisteiden lääkemääräysten voimassaoloaika luokittelun voimaantulon jälkeen kirjoitettujen lääkemääräysten osalta lyhenee yhteen vuoteen nykyisestä kahdesta vuodesta.

Pregabaliinia sisältäviä lääkevalmisteita tullaan valvomaan pkv-lääkkeinä tämän muutoksen myötä. Fimea tulee tiedottamaan luokittelusta seuraavista muutoksista tarkemmin kevään aikana.

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetukseen

Valtioneuvoston istunnossa muutettiin myös kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetusta poistamalla 3-CMC ja 3-MMC siitä ja lisäämällä siihen 10 uutta psykoaktiivista ainetta. Nämä uudet aineet on raportoitu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään kuluvan vuoden 2022 aikana. Ne eivät ole aiemmin olleet valvonnan piirissä. Näillä aineilla ei ole tunnettuja lääkkeellisiä tai teollisia käyttötarkoituksia ja ne on lueteltu taulukossa: Uudet kuluttajamarkkinoilta kiellettävät psykoaktiiviset aineet (pdf). Nämä muutokset tulevat voimaan 16.1.2023.

Lue lisää:

Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008, Finlex)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014, Finlex)

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike