Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusia aineita valvontaan - ml. punainen fosfori -  huumausaineiden lähtöaineita koskevilla EU asetuksilla

14.12.2020

Huumausaineiden lähtöaineet ovat kemikaaleja, joita voidaan käyttää huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa. Suomessa näitä aineita valvotaan EU:n sisäkauppaa koskevalla asetuksella (EY) N:o 273/2004 sekä ulkokauppaa koskevalla asetuksella (EY) N:o 111/2005.

Näiden asetuksien liitteisiin lisätään seitsemän ainetta, joita jatkossa valvotaan huumausaineiden lähtöaineina EU:ssa ja siten myös Suomessa. Osa aineista on otettu myös muissa maissa valvontaan kansainvälisesti YK:n vuoden 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyllä yleissopimuksella. Punainen fosfori, BMK-metyyliglysidaatti ja BMK-glysidihappo otetaan valvontaan tällä EU:n omalla päätöksellä. Kaikkia nyt valvontaan otettavia aineita on havaittu käytettävän amfetamiinien ja MDMA:n (”ekstaasi”) laittomassa valmistuksessa.

13.12.2020 otettiin valvontaan kuusi uutta ainetta luokan 1 lähtöaineina. Aineilla ei ole tunnettuja laillisia käyttötarkoituksia, joten laillisten toimijoiden toimintaan tällä muutokselle ei odoteta olevan suuria vaikutuksia. Mikäli näitä aineita tarvitsee tutkimustoiminnassaan, on niille jatkossa haettava Fimeasta huumausaineiden lähtöaineiden käsittelylupa.

Punainen fosfori valvontaan 13.1.2021

13.1.2021 otetaan valvontaan punainen fosfori, jolla on myös tunnettuja laillisia käyttötarkoituksia, jonka vuoksi sovelletaan kuukauden siirtymäaikaa. Punainen fosfori lisätään sisäkaupan asetuksen luokkaan 2A ja ulkokaupan asetuksen luokkaan 2. Aineen kauppaa ja käyttöä valvotaan jatkossa pakollisella rekisteröitymisellä toimivaltaiselle viranomaiselle eli Fimeaan.

Kynnysarvo yhden vuoden pituisena ajanjaksona punaisen fosforin käytölle on sata grammaa vuodessa eli tämän määrän ylittyessä on rekisteröityminen pakollista. Punaisen fosforin myyjien tulee varmistua ostajan täyttävän tämän velvoitteen.

Rekisteröitymiset ja käsittelyluvan haltijat kootaan eurooppalaiseen tietokantaan, jota komissio hallinnoi.

Uudet luokan 1 lähtöaineet:

Aine

CN-koodi

CAS-numero

Metyyli-3-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-metyylioksiraani-2-karboksylaatti (PMK-metyyliglysidaatti)

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-metyylioksiraani-2-karboksyylihappo (PMK-glysidihappo)

2932 99 00

2167189-50-4

Alfa-fenyyliasetoasetamidi (APAA)

2924 29 70

4433-77-6

Metyyli-2-metyyli-3-fenyylioksiraani-2-karboksylaatti (BMK-metyyliglysidaatti)

2918 99 90

80532-66-7

2-metyyli-3-fenyylioksiraani-2-karboksyylihappo (BMK-glysidihappo)

2918 99 90

25547-51-7

Metyyli-alfa-fenyyliasetoasetaatti (MAPA)

2918 30 00

16648-44-5

 

Sisäkaupan asetuksen luokkaan 2A ja ulkokaupan asetuksen luokkaan 2 lisätään punainen fosfori.

Aine

CN-koodi

CAS-numero

Fosfori, punainen

2804 70 10*

7723-14-0

*Punaisen fosforin CN-koodi 1.1.2021 alkaen.

Punaisella fosforilla on laillisia käyttötarkoituksia esimerkiksi muovin palonestoaineiden valmistuksessa, pyrotekniikassa, tulitikkujen raapaisupinnoissa ja hätäraketeissa. Samaan aikaan punaista fosforia on todettu kulkeutuvan laittomaan metamfetamiinin valmistukseen EU:n sisällä.

Brexit siirtymäaika päättyy vuoden lopussa

Tämä lisäksi muistutamme toimijoita Brexitistä. Iso-Britanniaa koskeva siirtymäaika lähtöaineita koskevassa kaupassa päättyy 31.12.2020. Tämän jälkeen Iso-Britanniaan sovelletaan ulkokaupan säädöstä. Pohjois-Irlanti jatkaa kuitenkin lähtöaineiden osalta EU:n sisämarkkinasäädöksen soveltamisalueena.

Lue lisää

Asetusmuutokset komission verkkosivuilta kaikilla EU-kielillä

Tietoa komission sivuilta Brexit siirtymäajan päättymiseen valmistautumisesta (englanniksi)

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 522 3241
  • Maarit Gustafsson, ylifarmaseutti, p. 029 522 3225
  • sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike