Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusia muuntohuumeita valvonnan piiriin 8.8.2022

8.7.2022

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään seitsemän uutta ainetta.

Huumausaineena valvotaan jatkossa seuraavia uusia aineita:

  • Butonitatseeni
  • Etonitatsepipne
  • Etonitatsepyyni
  • Flunitatseeni
  • Metodesnitatseeni
  • Protonitatseeni ja
  • Eutyloni

Kuusi uutta, bentsimidatsolirakenteista opioidia väärinkäytössä ja yksi piristävästi vaikuttava katinoni otetaan kansallisesti valvontaan huumausaineena. Uusia bentsimidatsoliopioideja eli ns. nitatseeneja on ilmaantunut väärinkäyttöön maailmalla viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta ne eivät raportoitujen tietojen mukaan ole levinneet käyttöön Suomessa. Niiden vaarallisuuden vuoksi huumausaineluokittelu on kuitenkin perusteltua leviämisen estämiseksi. Eutyloni on synteettinen katinoni, joka on levinnyt väärinkäyttöön myös Suomessa. Eutylonin ominaisuudet on arvioitu Maailman Terveysjärjestön arviointiryhmässä ja se on jo päätetty ottaa valvontaan myös kansainvälisesti Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1971 yleissopimuksella psykotrooppisista aineista. 

Valtioneuvoston istunnossa muutettiin myös kuluttajamarkkinoilla kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetusta poistamalla sieltä kuusi edellä huumausaineluokittelun saavaa ainetta ja lisäämällä siihen 22 uutta ainetta. Nämä uudet aineet on pääsääntöisesti raportoitu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kaikista aineista ei ole tehty havaintoja Suomessa eivätkä ne ole aiemmin olleet valvonnan piirissä. Näillä aineilla ei ole tunnettuja teollisia tai lääkkeellisiä käyttötarkoituksia.

Uudet valvontaan tulleet aineet (taulukko, pdf)

Valtioneuvoston asetuksien muutokset tulevat voimaan 8. elokuuta 2022.

Huumausainelain mukaisia lupia myöntää Fimea

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen.

Huumausaineeksi luokitellun aineen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kiellettyä, jos erillistä lakiin perustuvaa lupaa edellä mainittuun toimintaan ei ole. Huumausainelain ja huumausaineiden lähtöaineita koskevien asetusten mukaisia lupia myöntää Fimea. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen aineiden valmistus, tuonti Suomen alueelle, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kielletty.

Lue lisää:

Seitsemän uutta muuntohuumetta otetaan valvontaan huumausaineena (8.7.2022)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008, Finlex)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014, Finlex)

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoite muotoa [email protected]
  • asiointipostilaatikko: huumausainevalvonta(at)fimea.fi

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike