Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusia muuntohuumeita valvontaan 14.2.2022

13.1.2022

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään neljä uutta ainetta. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 27 uutta muuntohuumeena käytettyä ainetta ja poistetaan kaksi huumausaineluokituksen saavaa ainetta.

Muuntohuumeiden ja lääkeaineiden huumausaineluokittelun arvioinnista vastaava Fimea ehdotti nyt valvontaan otetuista uusista aineista metonitatseenia ja bromatsolaamia. Kummallakaan ei ole lääkkeellistä tai teollista käyttöä. Lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen nojalla otetaan valvontaan kaksi sellaista ainetta, jotka eivät aiemmin olleet valvonnassa huumausaineena eli synteettinen kannabinoidi CUMYL-PEGACLONE ja dissosiatiivisesti vaikuttava hallusinogeeni difenidiini. Huumausaineena valvotaan jatkossa seuraavia uusia aineita:

  • Metonitatseeni
  • Bromatsolaami
  • CUMYL-PEGACLONE
  • Difenidiini

Lisäksi huumausaineasetuksessa jo olevia aineita lisätään valvontaan YK:n vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen nojalla. Huhtikuussa tehdyn päätöksen mukaisesti kansainväliseen valvontaan otetaan Suomessa jo aiemmin huumausaineena valvonnassa ollut synteettinen kannabinoidi MDMB-4en-PINACA, hallusinogeeni 3-metoksifensyklidiini (3-MeO-PCP) sekä bentsodiatsepiinijohdannaiset klonatsolaami, diklatsepaami ja flubromatsolaami. Näillä ns. muuntohuumeilla ei ole lääkkeellistä tai teollista käyttöä.

Kolmanneksi samassa istunnossa muutetaan kuluttajamarkkinoilla kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetusta poistamalla sieltä kaksi edellä huumausaineluokittelun saamaa ainetta ja lisäämällä siihen 27 uutta ainetta. Nämä uudet aineet on raportoitu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kaikista aineista ei ole tehty havaintoja Suomessa eivätkä ne ole aiemmin olleet valvonnan piirissä. Näillä aineilla ei ole tunnettuja teollisia tai lääkkeellisiä käyttötarkoituksia. Uudet valvontaan tulleet aineet luetellaan taulukossa.

Valtioneuvoston asetuksien muutokset tulevat voimaan 14. helmikuuta 2022.

Huumausainelain mukaisia lupia myöntää Fimea

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen.

Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö. Nämä tulevat vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain ja huumausaineiden lähtöaineita koskevien asetusten mukaisia lupia myöntää Fimea. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen aineiden valmistus, tuonti Suomen alueelle, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kielletty.

Lue lisää:

Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008, Finlex)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014, Finlex)

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike