Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusia testi- ja hoitosuosituksia fluorourasiilille, kapesitabiinille, tegafuurille ja flusytosiinille

16.3.2020

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) suosittelee potilaiden testaamista dihydropyrimidiinidehydrogenaasi-entsyymin (DPD) puutoksen varalta ennen fluorourasiilia tai sen aihiolääkkeitä sisältävien syöpähoitojen aloittamista.

Injektioina ja infuusiona annettavaa fluorourasiilia ja sen aihiolääkkeitä, suun kautta otettavia kapesitabiinia ja tegafuuria käytetään monien syöpien hoitoon. Aihiolääkkeet muuttuvat kehossa fluorourasiiliksi. Lääkkeet estävät syöpäsolujen kasvua häiritsemällä DNA-synteesissä tarvittavia entsyymejä.

Fluorourasiilin käyttö paikallishoitovalmisteena ihotautien, kuten aktiinisen keratoosin ja syylien, hoidossa ei edellytä DPD-testausta, sillä se ei imeydy merkittävässä määrin ihon läpi. Vakavien sieni-infektioiden hoitoon käytettävä flusytosiini (ei myyntilupaa Suomessa) on myös fluorourasiilin aihiolääke. Sen käyttöönotto ei edellytä DPD-testausta, ettei hoidon aloitus viivästy.

Toimivan DPD-entsyymin pitoisuus on matala noin 8 %:lla valkoihoisista ihmisistä ja 0,5 %:lta entsyymi puuttuu kokonaan. DPD-entsyymiä tarvitaan fluorourasiilin hajottamiseen, ja sen puute johtaa lääkkeen kertymiseen elimistöön. Täydellinen entsyymipuutos voi johtaa vakaviin, jopa henkeä uhkaaviin haittavaikutuksiin, kuten tulehduksia torjuvien valkosolujen määrän vähenemiseen, hermovaurioihin, vaikeaan ripuliin tai suutulehdukseen. Siksi tällaisille potilaille ei tule antaa lainkaan fluorourasiilia tai sen aihiolääkkeitä.

Jos potilaalla on osittainen DPD-entsyymin puutos, syöpälääkkeen aloitusannoksen pienentämistä tulee harkita. Jos lääke ei aiheuta potilaalle vakavia haittavaikutuksia, seuraavat annokset voivat olla suurempia. Veren fluorourasiilipitoisuuksien säännöllinen seuranta jatkuvia infuusioita saavilla potilailla saattaa parantaa hoitotuloksia.

Tekemänsä arvioinnin perusteella PRAC suosittelee DPD-entsyymin puutoksen määrittämistä potilailta ennen hoitojen aloittamista joko mittaamalla fluorourasiilin hajoamistuote urasiilin pitoisuutta verestä tai geenitestillä, jolla saadaan tietoa potilaan alttiudesta vakaville haittavaikutuksille. Hoitosuositukset tulee huomioida testejä tehtäessä. Lääkkeiden tuotetiedot tullaan päivittämään suositusten mukaisiksi.

PRACin suositusta käsittelee seuraavaksi Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea (CHMP) ja sen jälkeen Euroopan komissio, joka antaa asiasta lopullisen päätöksen.

Lue lisää

Fimean tiedote 18.3.2019

EMAn tiedote ja referraali-sivu

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike