Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2020

15.11.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2020.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 176 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 80 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat pehmentävä iholääke karbamidi, rautaa kelatoiva lääkeaine deferasiroksi, varjoaine gadobutroli sekä diagnostinen lääkevalmiste jodi(123I)joflupaani.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 96 valmistetta. Uusina valmisteina ovat diabeteslääke semaglutidi, entsyymivalmiste agalsidaasi beeta, veritautilääke Von Willebrand-tekijän ja hyytymistekijä VIII:n yhdistelmävalmiste, mikrobilääke dekvaliini, viruslääkeyhdistelmät dolutegraviiri ja rilpiviriini sekä lamivudiini, tenofoviiridisoproksiili ja doraviriini sekä viruslääkkeet doraviriini, maraviroki ja letermoviiri, MS-tautilääke  kladribiini, syöpälääkket durvalumabi ja bosutinibi, reumalääke adalimumabi ja epilepsialääke brivarasetaami.

Luettelosta on poistunut 111 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5761 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 685 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (134 kpl), psykoosilääkkeet olantsapiini (114 kpl) ja ketiapiini (68 kpl), dementialääke rivastigmiini (68 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (62 kpl), psykoosilääke risperidoni (58 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (52 kpl) sekä erektiohäiriölääke tadalafiili (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 61 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9494.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Uutista on päivitetty 19.11.2019. Kladribiinin luokittelu on muutettu syöpälääkkeestä MS-taudin lääkkeeksi. Syöpälääke-luokittelu on listätty durvalumabille ja bosutinibille.

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike