Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2021

16.11.2020

Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2021.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 116 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 49 rinnakkaisvalmistetta.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 67 valmistetta. Uusina valmisteina ovat veritautilääkkeet hyytymistekijä VIII ja ikatibantti, ihotautilääke dupilumabi sekä syöpälääkkeet trifluridiinin ja tipirasiilihydrokloridin yhdistelmävalmiste sekä avelumabi.

Luettelosta on poistunut 66 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5912 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 701 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (134 kpl), psykoosilääke olantsapiini (116 kpl), dementialääke rivastigmiini (69 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (65 kpl) ja aripipratsoli (65 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (52 kpl), erektiohäiriölääke tadalafiili (50 kpl) sekä syöpälääke temotsolomidi (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 61 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9622.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antavat:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike