Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2022

16.11.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2022.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 142 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 96 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat veritautilääke fondaparinuuksi, anestesia-aine isofluraani, hermostoon vaikuttava lääkeaine pitolisantti, loisten häätöön tarkoitettu lääkeaine ivermektiini sekä diagnostiikkaan käytettävä lääke teknetium(99mTc)eksametatsiimi.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 46 valmistetta. Uusina valmisteina ovat vitamiinivalmiste, sydänlääke alprostadiili sekä silmätautilääke triamsinoloni.

Luettelosta on poistunut 86 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6149 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 733 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (129 kpl), psykoosilääke olantsapiini (115 kpl), syöpälääke lenalidomidi (93), parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääkkeet aripipratsoli (62 kpl) ja ketiapiini (62 kpl) sekä syöpälääke temotsolomidi (54 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 62 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9905.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike