Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2023

16.11.2022

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2023.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 108 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 85 rinnakkaisvalmistetta.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 23 valmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääkkeet enfortumabi-vedotiini, dostarlimabi ja sasitutsumabigovitekaani sekä munuaistautilääke finerenoni.

Luettelosta on poistunut 70 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6219 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 741 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (121 kpl), psykoosilääke olantsapiini (109 kpl), syöpälääke lenalidomidi (107), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (64 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (62 kpl), psykoosilääke ketiapiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (57 kpl) sekä diabeteslääke sitagliptiini (57 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 62 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 10059.


Lue lisää:
Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
  • Juuso Haasto, lakimies, p. 029 522 3643
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike