Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2024

16.11.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2024.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 104 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 75 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat B-vitamiinien yhdistelmävalmiste ja sydänlääke midodriini.  

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 29 valmistetta. Uusina valmisteina ovat sulfametoksatsolin ja trimetopriimin infektiolääkeyhdistelmä sekä ihmisen papilloomavirusrokote.

Luettelosta on poistunut 78 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6485 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 779 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (107 kpl), hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (101 kpl), syöpälääke lenalidomidi (88 kpl), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (62 kpl), psykoosilääke ketiapiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (56 kpl) sekä diabeteslääke sitagliptiini (55 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 63 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 10279.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet: Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320
  • Luettelon laatimisperiaatteet: Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
  • Luettelon laatimisperiaatteet: Juuso Haasto, lakimies, p. 029 522 3643
  • Tietokantaan ladattava tiedosto: Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Tietokantaan ladattava tiedosto: Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438 (virkavapaalla)
  • Tietokantaan ladattava tiedosto: Tiina Anttinen-Klemetti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3318
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike