Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2021

16.8.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2021.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 159 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 108 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääke abirateroni ja diabeteslääke linagliptiini

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 51 valmistetta. Uusina valmisteina ovat viruslääkkeet adefoviiridipivoksiili ja etraviriini, hermostoon vaikuttavat lääkkeet lurasidoni ja karipratsiini, matkapahoinvointilääke meklotsiini, diagnostiikkaan käytettävä lääke heksaminolevulinaatti sekä syöpälääke lanotrektinibi

Luettelosta on poistunut 76 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6094 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 726 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (129 kpl), psykoosilääke olantsapiini (116 kpl), syöpälääke lenalidomidi (87), parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääkkeet aripipratsoli (66 kpl) ja ketiapiini (62 kpl) sekä syöpälääke temotsolomidi (54 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 62 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9827.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet Fimean verkkosivuilla

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike