Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2023

16.8.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2023.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 111 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 80 rinnakkaisvalmistetta.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 31 valmistetta. Uusina valmisteina ovat sydänlääke milrinoni ja syöpälääke lorlatinibi.

Luettelosta on poistunut 62 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6459 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 782 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (113 kpl), psykoosilääke olantsapiini (107 kpl), syöpälääke lenalidomidi (95 kpl), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (64 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (62 kpl), psykoosilääke ketiapiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (56 kpl) sekä diabeteslääke sitagliptiini (55 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 63 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 10217.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
  • Juuso Haasto, lakimies, p. 029 522 3643
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike