Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2020

17.2.2020

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2020.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 112 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 52 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat keuhkoverenpaineen hoitoon käytettävä lääke treprostiniili, syöpälääke arseenitrioksidi, anestesia-aine sevofluraani ja kurkkukipuun tarkoitettu lääke flurbiprofeeni.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 60 valmistetta. Uusina valmisteina ovat laihdutuslääke yhdistelmävalmiste bupropioni ja naltreksoni, aknelääkeyhdistelmä klindamysiini ja tretinoiini, hormonivalmisteyhdistelmä dydrogesteroni ja estrogeeni, viruslääkeyhdistelmä lamivudiini ja dolutegraviiri, puutiaisaivotulehdusrokote, syöpälääkkeet pembrolitsumabi ja ramusirumabi, astmalääkeyhdistelmä formoteroli ja beklometasoni.

Luettelosta on poistunut 82 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5791 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 692 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (134 kpl), psykoosilääke olantsapiini (115 kpl), dementialääke rivastigmiini (69 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (68 kpl) ja aripipratsoli (65 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (52 kpl), erektiohäiriölääke tadalafiili (51 kpl) sekä psykoosilääke risperidoni (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 61 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9522.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja

 

Luettelon laatimisperiaatteet:

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike