Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2021

12.2.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2021.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 108 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 67 rinnakkaisvalmistetta.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 41 valmistetta. Uusina valmisteina ovat suolistoinfektiolääke rifaksimiini, psykoosilääke brekspipratsoli, epilepsialääke eslikarbatsepiini sekä astmalääkeyhdistelmä formoteroli ja flutikasoni.

Luettelosta on poistunut 124 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5901 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 704 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (134 kpl), psykoosilääke olantsapiini (116 kpl), dementialääke rivastigmiini (69 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl) psykoosilääkkeet aripipratsoli (65 kpl) ja ketiapiini (62 kpl), syöpälääke temotsolomidi (52 kpl) sekä psykoosilääke risperidoni (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 61 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9613.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike