Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2022

15.2.2022

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2022.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 120 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 87 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on hypotension hoitoon käytettävä lääke efedriini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 33 valmistetta. Uusina valmisteina ovat diagnostiikkaan käytettävä aine gadoksetiinihappo, viruslääke kabotegraviiri, kipulääke tsikonotidi ja syöpälääke tafasitamabi

Luettelosta on poistunut 152 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6122 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 731 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (121 kpl), psykoosilääke olantsapiini (115 kpl), syöpälääke lenalidomidi (100 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääkkeet aripipratsoli (63 kpl) ja ketiapiini (62 kpl) sekä syöpälääke temotsolomidi (54 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 62 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9879.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet (Fimea)

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike