Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2023

13.2.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2023.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 156 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 138 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on kivennäisaine natriumkloridi.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 18 valmistetta. Uusina valmisteina listalle on lisätty hengitystiesairauden lääke ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmävalmiste sekä silmätautien lääke deksametasonin ja mikrobilääkkeiden yhdistelmävalmiste.

1.1.2023 voimaan tulleen Lääkelain 57 c §:n 1 momentin muutoksen nojalla on luetteloa laajennettu yhteensä 62 kpl:n astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävällä inhalaatiovalmisteella.

Luettelosta on poistunut 81 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6289 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 753 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (121 kpl), psykoosilääke olantsapiini (109 kpl), syöpälääke lenalidomidi (107 kpl), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (64 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (62 kpl), psykoosilääke ketiapiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (56 kpl) sekä diabeteslääke sitagliptiini (55 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 62 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 10064.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Apteekin valmistekohtainen ohjaus lääkevaihdossa

Kelan, Lääkkeiden hintalautakunnan ja Fimean yhteistiedote: Inhaloitavien lääkevalmisteiden viitehintaryhmät laajenevat 1.4.2023

Lisätietoja antaa

  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320 (luettelon laatimisperiaatteet)
  • Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410 (luettelon laatimisperiaatteet)
  • Juuso Haasto, lakimies, p. 029 522 3643 (luettelon laatimisperiaatteet)
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368 (tietokantaan ladattava tiedosto)
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438 (tietokantaan ladattava tiedosto)
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike