Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2020

15.5.2020

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2020.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 117 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 64 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääke palbosiklibi, ripulilääke rasekadotrili, ihotautilääke alitretinoiini ja diureetti tolvaptaani

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 53 valmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääke ponatinibi, aineenvaihduntasairauden lääke imigluserasi, astmalääkeyhdistelmä beklometasoni, formoteroli ja glykopyrroniumbromidi, sekä hermostoon vaikuttava lääke tafamidiisi

Luettelosta on poistunut 102 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5808 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 696 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (134 kpl), psykoosilääke olantsapiini (115 kpl), dementialääke rivastigmiini (69 kpl), psykoosilääke ketiapiini (68 kpl) parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (52 kpl), erektiohäiriölääke tadalafiili (51 kpl) sekä psykoosilääke risperidoni (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 61 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9544.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike