Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2022

16.5.2022

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2022.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 96 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 71 rinnakkaisvalmistetta.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 25 valmistetta. Uutena valmisteena on syöpälääke venetoklaksi.

Luettelosta on poistunut 65 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6153 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 728 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (121 kpl), psykoosilääke olantsapiini (115 kpl), syöpälääke lenalidomidi (107), parkinsonismilääke pramipeksoli (62 kpl), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääkkeet aripipratsoli (63 kpl) ja ketiapiini (62 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl) sekä diabeteslääke sitagliptiini (54 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 62 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9944.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
  • Juuso Haasto, lakimies, p. 029 522 3643
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike