Uutiset-näyttösivun murupolku

Veripalvelun jatkuvuus turvattava myös koronavirusepidemian aikana

27.3.2020

Toimivan verihuollon turvaaminen on välttämätöntä myös pandemian aikana potilaiden hoidon varmistamiseksi. Tämä edellyttää myös liikkuvan veripalvelutoiminnan ja luovutustilaisuuksien mahdollistamista, jotta potilaiden hoidossa tarvittavia verivalmisteita on saatavilla.

Veripalvelun tulee pystyä rekrytoimaan luovuttajia, tarjoamaan tilat luovutuksen järjestämiselle ja takaamaan luovuttajille luovutuspaikalle pääsy, jotta verituotteita olisi saatavilla tarvittava määrä potilaiden hoitoon.

Vaikka sairaaloiden veritarpeet vähenisivätkin tilapäisesti kiireettömän leikkaustoiminnan supistuessa pandemian aikana, verivalmisteita tarvitaan niin kiireellisissä leikkauksissa kuin muissakin käyttötarkoituksissa.

Logistisesti erityisen haastavaa on turvata verihiutaleiden saatavuus niitä jatkuvasti tarvitseville potilaille, koska verihiutaleet säilyvät käyttökelpoisina vain muutamia päiviä.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa veripalvelutoiminnasta Suomessa normaali- ja poikkeusoloissa.

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 025 522 3242
  • Anne Vaskunlahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3249

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike