Lääkkeiden turvallisuus

Lääkkeiden turvallisuus

Lääkkeeseen liittyvä turvallisuus voidaan jakaa lääkevalmisteen turvallisuuteen ja turvalliseen lääkkeiden käyttöön.

Viranomaiset valvovat lääkevalmisteiden turvallisuutta, tehoa ja laatua jo ennen valmisteen markkinoille tuloa ja myös sen jälkeen. Tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta kertyy muun muassa haittavaikutusilmoitusten ja tutkimusten kautta. Turvallisuustietoa tarvitaan erityisesti uusista lääkkeistä. Uusien lääkkeiden pakkausselosteisiin onkin usein lisätty musta kärkikolmio osoittamaan sitä, että erityisesti niihin liittyvistä haittavaikutusepäilyistä toivotaan ilmoituksia viranomaisille. Tällaisia lääkkeitä kutsutaan nimellä lisäseurannassa olevat lääkkeet.

Joskus voi käydä niin, että lääke tai sen pakkaus ei ole laatuvaatimusten mukainen eli siinä on tuotevirhe. Tuotevirhe voi liittyä lääkepakkauksen merkintöihin tai lääkkeen ominaisuuksiin. Jos epäilet lääkkeessäsi tuotevirhettä, käänny mahdollisimman pian apteekin puoleen. Lääke voi aiheuttaa myös lääkevahingon, josta voi hakea korvausta Lääkevahinkovakuutuksesta.

Lääkkeiden käyttöön liittyy aina riski saada toivottujen vaikutusten lisäksi haittavaikutuksia. Jos käytössä on useampia lääkkeitä, voi seurata myös yhteisvaikutuksia eli lääkkeet saattavat estää, vahvistaa tai muuttaa toistensa vaikutuksia. Omien lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista ja yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin kanssa ja apteekissa. Myös pakkausselosteesta löytyy tietoa.

Joillekin lääkevalmisteille on laadittu riskienminimointimateriaalia ennaltaehkäisemään käyttöön liittyviä riskejä. Materiaali voi olla esimerkiksi potilaille suunnattu opas, päiväkirja tai seurantalomake.

Mikäli lääkkeesi turvallisuus mietityttää sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa.