Uutiset-näyttösivun murupolku

Euroopan lääkevirasto on arvioinut GLP-1-analogien eli inkretiinimimeettien turvallisuutta

16.4.2024

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskiarviointikomitea (PRAC) on arvioinut GLP-1-analogien turvallisuutta. Arviointi aloitettiin heinäkuussa 2023. Arvioinnissa käytettiin tietoja ei-kliinisistä ja kliinisistä tutkimuksista sekä markkinoille tulon jälkeisestä seurannasta. 

GLP-1 agonisteja käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon, ja joitain niistä myös tietyin edellytyksin aikuisten painonhallintaan. PRAC:n arvion mukaan saatavilla oleva tutkimusnäyttö ei tue syy-yhteyttä näiden lääkkeiden käytön ja itsemurha- ja itsetuhoisten ajatusten ja toimien välillä. Myyntiluvan haltijat seuraavat edelleen tiiviisti näitä tapahtumia osana lääketurvatoimintaansa ja raportoivat uudesta näytöstä määräaikaisissa turvallisuuskatsauksissaan.

Kuten kaikkien lääkkeiden kohdalla, käyttöä ei tule lopettaa ilman lääkärin määräystä ja ohjeita. Jos asia herättää huolta tai kysymyksiä, tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin. 

Lue lisää:

Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 8-11 April 2024 (ema.europa.eu)

Euroopan lääkevirasto arvioi GLP-1-analogien eli inkretiinimimeettien turvallisuutta 12.7.2023
 

Lisätietoja antaa

  • Jaana Santaholma, ylilääkäri, p. 029 522 3414
  • Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike