Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea esittelee Lääkehakua Lääkäri 2020 -tapahtumassa

8.1.2020

Fimea esittelee uudistettua Lääkehaku-palveluaan Lääkäri 2020 -tapahtumassa 8. - 10.1.2020 Helsingin messukeskuksessa. Palvelusta saa nyt kätevästi tiedot myös lääkevalmistekohtaisista saatavuushäiriöistä. Tervetuloa Fimean ständille 1a29.

Lue lisää: Lehdistötiedote 7.1.2020

Ajankohtaista tietoa lääkäreille:

Lääketietolehti Sic! jatkaa verkossa

Sic!-lääketietolehti jatkaa verkkolehtenä. Lehden ulkoasu uudistuu, ja vuoden ensimmäinen numero julkaistaan maaliskuussa. Tilaamalla Sic!-uutiskirjeen saat heti tiedon uusista verkossa julkaistuista artikkeleista. Meitä voi seurata myös Twitterissä @Siclehti.

Sic! verkkolehti
Tilaa Sic! uutiskirje

Lisätietoja:
Päivi Ruokoniemi, lääketieteellinen päätoimittaja, p. 029 522 3442

Fimean, Kelan ja Lääkäriliiton kysely lääkäreille tulossa

Fimea laatii Lääkäriliiton ja Kelan kanssa yhteistyössä kyselyn lääkäreille. Kyselyllä kartoitetaan muun muassa lääkäreiden lääkkeenmääräämiskäytäntöjä ja työn kuormittavuutta sellaisessa tilanteessa, kun reseptien uusimispyyntöjä tulee paljon.

Kysely julkaistaan alkuvuonna. Toivomme runsasta vastausprosenttia!

Tutustu videoon
Verkkouutinen

Lisätietoja:
Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
Jani Ruotsalainen, tutkija, p. 029 522 3533

Materiaaleja laadukkaaseen lääkeinformaatioon

Fimean koordinoima Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto on yhteistyössä työstänyt useamman materiaalin kokonaisuuden ”Kohti laadukasta lääkeinformaatiota”. Kokonaisuus tukee terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä.

Materiaaleista löytyy mm. kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissairaan roolista lääkehoitoprosessissa sekä koosteet terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääketiedon lähteistä ja työkaluista. Vuoden 2020 alussa valmistuu myös lääkkeiden käyttäjille ja heidän omaisilleen tarkoitettu selkokielisellä oppaalla ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon”.

Tavoitteena on tehdä näkyväksi lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan merkitystä lääkehoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Materiaalien sisältö arvioidaan ja päivitetään Lääkeinformaatioverkostossa tehtävien säännöllisten päivityskierrosten avulla.

Laadukas lääkeinformaatio -materiaalit

Lisätietoja:
Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522

Lääkinnällisten laitteiden valvonta siirtyi Valvirasta Fimeaan

Lääkinnällisten laitteiden, alan toimijoiden ja laitetutkimusten valvontatehtävät siirtyivät Valvirasta Fimeaan 1.1.2020. Fimeaan siirtyivät myös biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävät, alkiotutkimuksiin ja geenitekniikkalainsäädäntöön liittyvät valvontatehtävät sekä tiettyjä Valviralle kuuluneita kudoslakiin perustuvia lupa- ja valvontatehtäviä.

Lääkinnällisten laitteiden valvonnassa valvotaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuutta ja Suomessa toimivia alan toimijoita. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta koskee kaikkia markkinoille jo saatettuja lääkinnällisiä laitteita sekä niiden oikeaa käyttöä. Lisäksi valvotaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisten vaatimusten toteutumista sekä lääkinnällisten laitteiden markkinointia.

Lue lisää: Fimean verkkouutinen 19.12.2019

Euroopan komission tietokooste terveydenhuollon ammattilaisille ja yksiköille:
Lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön muuttuminen – Tärkeitä tietoja (pdf)

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike