Uutiset-näyttösivun murupolku

FINOSE -yhteistyö laajenee ja uudistuu

5.6.2024

Viimeisen vuoden aikana Tanska ja Islanti ovat liittyneet FINOSE -yhteistyöhön, jossa on nyt mukana HTA-viranomaisia jokaisesta viidestä Pohjoismaasta. Yhteistyötä sovitetaan suuremman ryhmän tarpeisiin ja jatkossa käytetään nimeä Joint Nordic HTA-Bodies (JNHB).

Muutoksista tiedotettiin sidosryhmätilaisuudessa maanantaina 3. kesäkuuta. Mukana oli lääketeollisuuden, viranomaistahojen ja muiden sidosryhmien edustajia. Avajaiskokouksessa esiteltiin yhteistyön sisältöä, uudet verkkosivut ja JNHB-arviointia tukevia ohjeistoja. Lisäksi puhuttiin JNHB :n roolista HTA-asetuksen soveltamisen alettua tammikuussa 2025.

JNHB on äskettäin aloittanut yhteistyön Pohjoismaisen Lääkefoorumin neuvottelutyöryhmän kanssa pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi sekä HTA-menettelyjen ja yhteispohjoismaisten hintaneuvottelujen välisen yhteyden selkiyttämiseksi.

Verkkosivustolla on tietoa JNHB-prosessista, ohjeistoja yrityksille tietojen toimittamisesta ja siitä, mitä yritysten hakemuksiin ja terveystaloudellisiin selvityksiin tulee sisällyttää. Asiakirjojen tavoitteena on tehdä JNHB :n prosesseista ja menetelmistä läpinäkyvämpiä ja selventää toimintatapoja.

Pohjoismaisesta HTA-yhteistyöstä

FINOSE alkoi Suomen, Norjan ja Ruotsin HTA-viranomaisten aloitteesta, ja se käynnistettiin Tukholmassa vuonna 2018. Yhteistyö laajennettiin kattamaan Tanska vuonna 2023 ja Islanti vuonna 2024.

Yhteistyön perusta kuvataan huhtikuussa 2024 allekirjoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa, jonka on allekirjoittanut yhteistyössä mukana olevat HTA-organisaatiot: tanskalainen Medicinrådet (DMC), lääkkeiden turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea), Landspitali - Islannin kansallinen yliopistollinen sairaala, Norjan lääkevirasto (NOMA) ja Ruotsin Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). 
 

Lue lisää:

Joint Nordic HTA-Bodies (JNHB)

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike