Uutiset-näyttösivun murupolku

Kysely Kansallisen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän kokoonpanosta kaudelle 2021‒2026

8.10.2020

Fimea koordinoi Kansallista lääkeinformaatioverkostoa ja kokoaa sen toiminnasta vastaavan koordinaatioryhmän. Nyt avatun kyselyn tavoitteena on selvittää Fimean sidosryhmien toiveita koordinaatioryhmän kokoonpanosta 2021–2026. Kysely on avoinna 8.–22.10.2020 välisen ajan. Lääkeinformaatioverkoston ja koordinaatioryhmän toiminta pohjautuu Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansalliseen lääkeinformaatiostrategiaan 2021‒2026.

Koordinaatioryhmän kokoaminen

Koordinaatioryhmä vastaa verkoston toiminnasta, työnjaosta sekä viestinnästä sisäisesti ja verkostosta ulospäin yhteistyössä mukana olevien toimijoiden kanssa. Koordinaatioryhmän tehtäviä kaudella 2021‒2026 ovat muun muassa työryhmien toteuttamien toimenpiteiden aktiivinen seuranta, kommentointi ja toteutumisen edistäminen sekä uusien toimenpiteiden tunnistaminen yhdessä työryhmien kanssa. Lisäksi koordinaatioryhmä käy aktiivista keskustelua kansallisista ja kansainvälisistä lääkeinformaatiotutkimuksen tuloksista sekä lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden toteutumisesta ”Tutkimus ja seuranta” -työryhmän kanssa.

Koordinaatioryhmän kokoon kutsumisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • jokaista uuden lääkeinformaatiostrategian neljää strategista tavoitetta edustamaan valitaan jäsen. Valinta toteutetaan hyödyntäen tämän kyselyn tuloksia.
  • jokainen kuudesta lääkeinformaatioverkoston työryhmästä nimeää oman edustajansa koordinaatioryhmään
  • toimiva koordinaatioryhmän koko on noin kymmenen henkilöä
  • koordinaatioryhmän toimikausi on kuusivuotinen eli koko strategiakauden 2021–2026
  • Fimea toimii koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä.

Koordinaatioryhmän kokoonpano esitellään Lääkeinformaatiostrategian 2021‒2026 keskustelutilaisuudessa 5.11.2020 klo 9:00‒11:00.

Muiden työryhmien kokoaminen

Työryhmät valitsevat omat edustajansa koordinaatioryhmään järjestäytymiskokouksessaan alkuvuodesta 2021. Lääkeinformaatioverkoston työryhmät ovat avoimia kaikille organisaatioille ja niihin ilmoittautuminen alkaa 5.11.2020.

Linkit kootusti:

Webropol-linkki kyselyyn

Strategia (pdf)

Ilmoittautuminen julkisen keskustelutilaisuuteen 5.11.2020 klo 9:00-11:00 19.10.2020 mennessä.

Fimean verkkouutinen (21.9.2020): Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 kommentointikierroksella ajalla 21.9.‒18.10.2020

Lääkeinformaatioverkoston toiminta (linkki Fimean verkkosivuille)
 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike