Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääke75+ -asiantuntijatyöryhmään haetaan uusia jäseniä

27.2.2024

Fimean koordinoimaa Lääke75+ -asiantuntijatyöryhmää täydennetään uusilla jäsenillä. Lääke75+ tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. 

Voit hakea jäseneksi täyttämällä sähköisen lomakkeen torstaihin 28.3.2024 mennessä. Työryhmä valitsee uudet jäsenet (2-3 jäsentä) hakemusten perusteella. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä toukokuun 2024 aikana. 

Työryhmään kaivataan monipuolisesti ikääntyneiden hoidon asiantuntijoita 

Lääke75+:n tietosisällön tuottaa Fimean koordinoima asiantuntijatyöryhmä, joka koostuu tällä hetkellä soveltuvien lääketieteen erikoisalojen (mm. geriatria, kliininen farmakologia) ja farmasian asiantuntijoista. Työryhmään kuuluu 12-14 asiantuntijaa. Työryhmä on toiminut yli 10 vuotta.

Soveltuvia jäseniä ovat lääketieteen ja farmasian ammattilaiset. Soveltuvia lääketieteen erikoisaloja ovat muun muassa geriatria, yleislääketiede, kliininen farmakologia tai muu soveltuva erikoisala. Hakijalla tulee olla tieteellistä osaamista, jonka voi osoittaa tohtorin tutkinnolla, viimeistelyvaiheessa olevalla väitöskirjalla tai muilla tieteellisillä ansioilla, kuten vertaisarvioiduilla julkaisuilla. 

Valittavalta jäseneltä edellytämme käytännön kokemusta ja kliinistä osaaminen ikääntyneiden lääkehoidosta. Lisäksi hakijalta odotetaan erinomaista suomen kielen taitoa. Työryhmään halutaan myös maantieteellisesti kattava edustus, mikä huomioidaan valinnassa. Työryhmässä ei ole toimikautta, joten työryhmän jäsenyyden pituutta ei ole määrätty. Kiinnostuksen osoittaneiden hakijoiden joukosta voidaan täydentää työryhmää tarpeen vaatiessa myös myöhemmin. 

Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa kolmeksi tunniksi, yleensä maanantaisin. Hybridikokouksiin voi osallistua paikanpäällä Fimean toimipisteillä (Helsinki tai Kuopio) tai Teamsin välityksellä. Matkakustannukset kokouksiin korvataan Valtion matkustusohjeen mukaisesti. Työryhmässä työskentelystä tai  kokouksiin osallistumisista ei makseta palkkiota. 

Lääke75+ edistää lääkitysturvallisuutta terveydenhuollon arjessa

Lääke75+ sisältää lääkeainekohtaisen, konsensukseen perustuvan luokittelun (A-D) ja tiiviin suositustekstin sen käytössä huomioitavista asioista ikääntyneiden hoidossa. Jatkuvasti päivittyvä Lääke75+ sisältää 450-500 ikääntyneiden yleisimmin käyttämää lääkeainetta.  Tarkemmin Lääke75+ -asiantuntijatyöryhmän työskentelyä on kuvattu SIC-verkkojulkaisussa “Miten syntyy tietokanta iäkkäille sopivista lääkkeistä?”

Lääke75+ tieto on sisällytetty Fimean Lääkehakuun, minkä lisäksi tietosisältö on integroitu useisiin terveydenhuollon tietokantoihin tai järjestelmiin kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ilmoittautumislomake  

Lue lisää:

Lääke75+ -verkkosivu
Lääke75+ usein kysytyt kysymykset
Miten Lääke75+ tehdään? (sic.fimea.fi)

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike