Uutiset-näyttösivun murupolku

Muutoksia eläinten määräaikaisten erityislupien valikoimaan ja varoaikoihin

28.3.2024

Fimea on pidentänyt eläimille tarkoitettujen määräaikaisten erityislupien voimassa oloa 31.3.2025 saakka. Määräaikaisten vet-erityislupien valikoimaan kohdistuu vain pieniä muutoksia. Magnesium Veto-Veine 132 mg/ml injektioneste, liuos, -eläinlääkkeen valmistus on lopetettu, ja uusi määräaikainen erityislupa on myönnetty ihmisille tarkoitetulle lääkevalmisteelle, koska muita vastaavia eläinlääkkeitä ei ole. Toisen ihmisille tarkoitetun lääkevalmisteen, Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos, määräaikainen lupa korvataan vastaavalla eläinlääkkeellä. Kokonaan uusi määräaikaisen erityisluvan saanut kalojen lääkintään tarkoitettu valmiste on Aquacen Formaldehyde.

Näillä muutoksilla mahdollistetaan eläinlääkärille Eläinlääkeasetuksen (EU) 2019/6 kaskadisääntöjen noudattaminen. Niiden mukaan eläinlääkärin tulisi ensisijaisesti käyttää eläinlääkettä, ja vasta jos sellaista ei ole olemassa, tulisi käyttää ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä. 
Myyntiluvallisella yersinioosi -rokotteella AquaVac Relera Vet on saatavuushäiriö ja sitä korvaavalle valmisteelle AquaVac ERM Vet -rokotteelle on myönnetty määräaikainen erityislupa. AquaVac ERM Vet – rokotteen määräaikainen erityislupa on voimassa 1.9.2024 saakka.

Uudet valmisteet: 

 • Sulfato de Magnésio Labesfal injektioneste, liuos, sisältää magnesiumsulfaattiheptahydraattia. Lääkevalmiste on myyntiluvassa hyväksytty käytettäväksi ihmiselle lihaksensisäisesti ja suonensisäisesti. Määräaikainen vet-erityislupa on myönnetty sekä 2500 mg/10 ml että 2000 mg/20 ml vahvuuksille. Varoajat:
  • Teurastus: Nauta, hevonen, lammas, vuohi, laama, alpakka nolla vrk
  • Maito: Nauta, hevonen, lammas, vuohi nolla tuntia.
 • Doxapram-V 20 mg/ml injektioneste, liuos, sisältää doksapraamihydrokloridia, ja määräaikainen erityislupa on myönnetty samoille eläinlajeille kuin aiemmin. Huomaa uuden valmisteen varoajat:
  • Teurastus: hevonen (varsa), nauta (vasikka), lammas (karitsa) 2 vrk, vuohi (kili) 3 vrk.
 • Aquacen Formaldehyde 380 mg/ml konsentraatti kastoliuosta varten, sisältää formaldehydiä (formaliinina). Varoaika:
  • Teurastus: viljelty kala nolla astevrk.
 • AquaVac ERM Vet konsentraatti kastosuspensiota varten. Varoaika
  • Teurastus: viljelty kala nolla vrk.

Seuraavat varoajat ovat muuttuneet:

Varoajat Imaverol / Imaveral 100 mg/ml konsentraatti liuosta varten, iholle, muuttuvat yhden eläinlajin osalta. 1.4.2024 lähtien vuohen varoajat ovat seuraavat: 

 • Teurastus nolla vrk, maito 24 tuntia. Muiden eläinlajien varoajat ovat ennallaan (teurastus nolla vrk, maito nolla tuntia).

Neopridimet oral 600 mg/120 mg esisekoite lääkerehua varten varoaika kalalle muuttuu:

 • Teurastus 500 astevrk

Eläinlääkevalmisteiden määräaikaisten erityislupien luettelo löytyy Fimean verkkosivulta Luettelot erityislupavalmisteista eläimille.

Uutista päivitetty 8.4.2024. Korjattu virheellinen tieto Imaverol / Imaveral 100 mg/ml:n varoajasta: lampaan ja vuoden maidon varoaika on 24 h.

Lisätietoja antaa

 • Farmaseuttiset lääkkeet: Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, puh. 029 522 3394
 • Immunologiset valmisteet: Kristina Lehmann, eläinlääkäri, puh. 029 522 3376

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike