Uutiset-näyttösivun murupolku

Ota käyttöön Fimean lääkitysturvallisuutta tukevat tietotuotteet Lääke75+ ja päivitetty Kansallinen riskilääkeluokitus

27.3.2024

Fimea edistää lääkitysturvallisuutta tarjoamalla näyttöön ja asiantuntijanäkemykseen perustuvia tietotuotteita terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi. Lääke75+ ja Kansallisen riskilääkeluokituksen avulla organisaatioiden johto voi varmistaa rationaalisen lääkehoidon toteutumisen. Tietotuotteet ovat saatavissa maksutta avoimena datana ja siten ne ovat integroitavissa tietojärjestelmiin. 

Kansallinen riskilääkeluokitus on saatavilla integroitavassa muodossa 

Riskilääkeluokituksen sisältö on päivitetty ja se on saatavilla nyt tietojärjestelmiin integroitavassa muodossa Fimean verkkosivuilta.  

Fimean Riskilääkeluokitukseen kuuluvilla suuren riskin lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikein käytettynä ne eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muut lääkkeet, mutta niiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia. Luokitus auttaa tunnistamaan keskeisiä suuren riskin lääkkeitä ja varmistamaan niiden turvallisen käytön.  

Lääke75+:n tietotuotantoprosesseja on uudistettu 

Lääke75+:n tietotuotantoprosesseja on uudistettu ja sisältö rakenteistettu, mikä takaa entistä laadukkaamman tietosisällön. Lääke75+ ohjaa huomioimaan ikääntymiseen liittyvät muutokset lääkkeen valinnassa. Tietosisällön tietokantaan laatii iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoista koottu työryhmä, joka tuottaa konsensusperiaatteella lääkeainekohtaisen luokan (A-D) ja tiiviin suositustekstin lääkkeen soveltuvuudesta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön.  

Tavoitteena parantaa tietotuotteiden käytettävyyttä ja tunnettuutta  

Lääke75+ ja Riskilääkeluokitus sisältävät tavanomaisia, yleisesti käytössä olevia lääkkeitä. Tietotuotteita voi hyödyntää eri lääkehoitoon osallistuvissa toimintaympäristöissä ja lääkehoitoprosessin vaiheissa. Lääkitysturvallisuuden varmistaminen on moniammatillinen ja monelle tasolle ulottuva prosessi, ja lopulta myös lääkkeen käyttäjän vastuulla, kun hän toteuttaa lääkehoitoaan itse. Organisaation johdolla on keskeinen rooli turvallisuuskulttuurin luomisessa ja lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Henkilöstön perehdyttäminen ja ohjaaminen työkalujen käyttöön auttaa valitsemaan turvallisempia lääkkeitä iäkkäille ja ehkäisemään riskilääkkeisiin liittyviä vaaratapahtumia. 

Molempien tietotuotteiden visuaalinen ilme on uudistettu ja logot päivitetty. Kevään aikana toteutettavalla markkinointiviestinnällä lisätään Lääke75+:n ja Riskilääkeluokituksen tunnettuutta.

Lue lisää:

Fimean tietotuotteet

Lisätietoja antaa

  • Kansallinen riskilääkeluokitus: Elsi Similä, projektipäällikkö, puh. 029 522 3607
  • Lääke 75+: Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, puh. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike