Uutiset-näyttösivun murupolku

Potilaan lääkehoidon tarkistuslista tukee lääkeneuvontaa hoidon eri vaiheissa

14.3.2024

Potilaan lääkehoidon tarkistuslista on kooste potilaan lääkehoidon ydinkohdista hoidon eri vaiheissa. Listan tarkoituksena on varmistaa lääkeneuvonnan toteutumista tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitä voivat hyödyntää niin terveydenhuollon ammattilaiset kuin potilaat. 

Lääkeneuvonta tukee lääkehoidon tavoitteiden saavuttamista

Lääkkeen käyttäjän saama tieto lääkkeistä tulee monesta lähteestä. Jotta tieto tukee hoidon onnistumista optimaalisesti, sen on oltava tarpeeseen nähden riittävää, riippumatonta, ymmärrettävää ja oikea-aikaista.

Lääkehoito koostuu monesta vaiheesta, joissa tiedon tarve usein vaihtelee ja tiedon lähteissä on eroja. Riippumatta siitä, onko kyseessä uuden hoidon aloitus, hoidon seuranta tai hoidon lopetus, on lääkkeen käyttäjän saatava riittävä tiedollinen tuki hoidon onnistumiseen. 

- Oleellista hoidon onnistumisen kannalta on, että hoidon tarkoitus tai tavoite on ymmärrettävä, lääkkeiden käyttö nivoutuu osaksi arkirutiineja ja ongelmatilanteissa osataan toimia turvallisella tavalla. Potilaan lääkehoidon tarkistuslista on avuksi sekä terveydenhuollon ammattilaiselle että potilaalle oleellisen lääkeneuvonnan varmistamisessa, toteaa Raimo Ojala.

Tarkistuslistan taustalla moniammatillinen verkostoyhteistyö

Tehokkaan ja toimivan lääkeinformaatioketjun kuvaus on ollut Kansallisen lääkeinformaatioverkoston työryhmän tehtävänä. Kuvauksen muodostamiseen osallistuivat myös Itä-Suomen yliopiston kliinisen farmasian opiskelijat kuvaamalla muutaman potilasryhmän neuvontaketjun. 

Työryhmä haki kuvaukseen aktiivisesti elementtejä, joilla lääkkeen käyttäjää voitaisiin tukea tai pikemminkin, joihin hän itse voisi tukeutua omassa lääkehoidossaan. Lopulta ”prosessikaavio” jätettiin tekemättä ja todettiin, että tarkistuslista kysymyksineen on osuvampi tapa vaikuttaa potilaan lääkehoidon onnistumiseen kuin eri ammattilaisten rooleja ja eri tietolähteitä sisältävä kaavio. 

Samalla havaittiin, että puhe oli pääsääntöisesti lääkehoidosta kokonaisuutena eikä vain yksittäisen lääkkeen käytöstä. Lopputulos oli Potilaan lääkehoidon tarkistuslista, jossa on sekä terveydenhuollon ammattilaiselle että potilaalle kohdennetut omat osionsa. 

Tutustu materiaaliin Fimean verkkosivuilla. Potilaan lääkehoidon tarkistuslistasta laaditaan myös ruotsinkielinen versio, joka julkaistaan myöhemmin sen valmistuessa.  

Lääkeinformaatioverkoston materiaalit

Lääkehoidon päivä

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike