Uutiset-näyttösivun murupolku

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkostossa keskusteltiin lääkepoliittisesti tärkeistä tutkimusaiheista

18.12.2019

RATTI-tutkimusverkosto sekä sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät 16.12.2019 yhteisen keskustelutilaisuuden. Tilaisuuden tavoitteena oli tiedottaa ministeriötä meneillään ja suunnitteilla olevista rationaalisen lääkehoidon tutkimushankkeista; tunnistaa alueita, joista tarvitaan tutkimustietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi; sekä tehdä näkyväksi tutkimusryhmien osaamista.

Paikalla oli noin neljäkymmentä ja suoraa verkkolähetystä seurasi noin viisikymmentä rationaalisen lääkehoidon tutkimusta tekevää tutkijaa ja lääkevirkamiestä.

Tutkijat esittelivät tutkimushankkeitaan hissipuhein

Hissipuheita pidettiin lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoon liittyvistä aihepiireistä:

  • Ohjaus ja rahoitus -Tavoitteena rationaalinen lääkehoito ja edellytysten parantaminen tämän toteutumiseksi
  • Tiedonhallinnan kehittäminen ja digityövälineet - Tavoitteena kansallisesti yhtenevä tietopohja, sujuva tiedonkulku lääkehoitoprosessissa ja työtä tukevat monipuoliset välineet
  • Apteekkitalous ja lääkkeiden jakelujärjestelmä - Tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta varmistaen lääketurvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.

STM:n puheenvuorossa Heidi Tahvanainen kuvasi Lääkealan kehittämisen tiekarttaa ja etenemisen vaihetta. Tiekartan näkökulmasta ministeriö toivoo rationaalisen lääkehoidon tutkimusta erityisesti seuraavilta osa-alueilta:

  • ohjaukseen ja rahoitukseen liittyen tutkimusta järkevään lääkkeiden käyttöön ohjaavista juurisyistä ja uusien lääkkeiden käyttöönottoa tukevista prosesseista.
  • ajantasaiseen lääketietoon liittyen nykyisten työvälineiden käytöstä ja kehittämistarpeista.
  • apteekkitalouteen ja lääkejakeluun liittyvää tutkimusta, kuten esimerkiksi apteekkien asemoitumisesta palvelujärjestelmään, niiden roolista ja tehtävistä, lääketurvallisuutta ja -saatavuutta sekä lääkeneuvontaa unohtamatta.

Keskustelulle oli varattu aikaa ja monia hyviä ajatuksia ja ideoita nousi esiin. Vaikka tutkijoiden työ usein tähtää julkaisuihin, olisi verkostossa mahdollisuus myös reagoida erilaisiin tietopyyntöihin.

Jatkossa yhteydenpitoa verkoston LinkedIn-ryhmässä on tarkoitus lisätä. Keskustelussa ehdotettiin tutkijoiden ja tutkimusryhmien esittelyjä LinkedIn -ryhmässä. Aktiivinen kysyminen ja keskustelu tutkimusten aihepiireistä on toivottavaa.

Tutkija – ota käyttöön Policy Brief -pohja tiedeviestintääsi

Tilaisuudessa julkistettiin Policy Brief-lomakepohja, jota tutkijat voivat hyödyntää tiedeviestinnässään. Tavoitteena on lisätä aihepiirin tutkimuksen tunnettuutta sekä tutkimustuloksista tiedottamista muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöön.

Lue lisää:

Keskustelutilaisuuden alustus (pdf)

Hissipuheiden diat (pdf)

Lääkeasioiden tiekartta: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Virkamiesmuistio. STM 2019:5 

Verkkouutinen 16.12.2019: Tutkija – ota käyttöön Policy Brief -lomakepohja tiedeviestintään

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston (RATTI) LinkedIN-ryhmä

Tilaa RATTI-verkoston uutiskirje

 

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike