Uutiset-näyttösivun murupolku

Selkopuhevideo tarjoaa saavutettavaa tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä

16.2.2024

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston laatimat ohjeet lääkkeiden turvallisesta käytöstä ovat saaneet jatkoa. Selkopuhevideo ”Näin käytät lääkettä turvallisesti” sisältää selkosuomeksi puhuttua ja tekstitettyä tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä. Video sopii hyödynnettäväksi esimerkiksi digitaalisissa infonäytöissä terveydenhuollon vastaanottoauloissa ja asiakastiskeillä.

Selkopuhevideon sisältö pohjautuu ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” -oppaaseen, joka on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille. Opas sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. Opas on päivitetty vuoden 2024 alussa selkosuomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Selkosuomeksi julkaistu opas on saanut Selkokeskuksen myöntämän Selko-logon. 

Uudenlaista viestintää

Näin käytät lääkettä turvallisesti  -selkopuhevideo on tuotettu täydentämään olemassa olevaa saavutettavaa tietoa.  Selkopuhevideo on uusi viestinnän muoto, josta Fimea toivoo saavansa palautetta. Ero selkopuhevideon ja tavallisen videon välillä on erityisesti siinä, että selkopuhevideoissa sisältö on pelkistetympi. Selkokieli on helppoa suomen kieltä, jossa käytetään helppoja sanoja ja lauseita. Selkokieli sopii ihmisille, joille yleiskieli on liian vaikeaa.

Selkopuhevideo on tehty yhteistyössä Evantia Oy:n kanssa. 

Näin käytät lääkettä turvallisesti -selkopuhevideo (Fimea Youtube)

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas 

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto 

Selkokeskus
 
 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämisasiantuntija, puh. 029 522 3522
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike