Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääkehoidon päivää vietetään viikolla 11 totutusta poikkeavasti – teemana ”Turvallinen lääkehoito korona-arjessa”

19.2.2021

Fimea luopui Lääkehoidon päivän koordinointi- ja järjestämisvastuusta viime vuonna. Syksyllä 2020 lääkealan toimijoiden tapaamisessa kuitenkin sovittiin, että Lääkehoidon päivän toteutusta jatketaan. Teemaksi tälle vuodelle valittiin ”Turvallinen lääkehoito korona-arjessa” ja Lääkehoidon päivä toteutetaan jo perinteiseen tapaan viikolla 11.

Toiminnan koordinointia uudistetaan parhaillaan

Tänä vuonna toteutustapa on poikkeuksellinen, sillä yhteinen toimintamalli teemapäivän toteutuksesta on vielä pohdinnassa. Esimerkiksi yhteistä materiaalia ei tänä vuonna tuoteta.

Haluamme kuitenkin kannustaa eri tahoja – kuten apteekkeja, potilasjärjestöjen paikallisyhdistyksiä, oppilaitoksia, sairaaloita, terveysasemia ja palveluasumisen yksiköitä – ideoimaan ja järjestämään paikallisia, turvallista lääkehoitoa edistäviä tapahtumia.

Lääkehoidon päivän nimeä saa edelleen käyttää, mikäli tempauksessa ei ole kaupallisia tavoitteita.

Lääkehoidon päivän virtuaalisia seminaareja

Päätapahtumana tänä vuonna on usean eri lääkealan toimijoiden yhteistyössä järjestämä kansallinen ja kaikille avoin webinaari.  

Valtakunnallisena lääkehoidon päivänä THL järjestää yhteistyössä useiden lääkealan toimijoiden ja potilasjärjestöjen kanssa koronarokotteiden turvallisuutta käsittelevän webinaarin 18.3.2021 klo 13.00–14.30. Tilaisuudesta voi halutessaan viestiä eteenpäin asiakkaille, potilaille tai järjestönsä jäsenille. Ohjelma julkaistaan Tunne lääkkeesi -Facebook sivuilla.

Webinaarissa keskustellaan koronarokotteiden turvallisuudesta ja kerrotaan mitä tutkittua tietoa koronarokotteesta on. Tiedon toivotaan tukevan kuulijoita, jotka pohtivat, onko rokotteen ottaminen turvallista. Webinaarissa kerrotaan koronasta tautina ja sen seurauksista, pureudutaan rokotteiden kehitystarinaan ja saadaan vastauksia juuri sillä hetkellä askarruttaviin kysymyksiin. 

Lääkehoidon päivä näkyy Fimean toiminnassa uudistuneiden Kansalaisen lääketieto-verkkosivujen viestintänä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi järjestämme yhteistyössä STM:n, Valviran ja AVI:n kanssa juuri päivitetyn Turvallinen lääkehoito -oppaan tiimoilta webinaarin 16.3.2021 klo 13–15.

Fimea edistää järkevää lääkehoitoa jatkossakin

Fimea edistää järkevää lääkehoitoa jatkossakin kanavoiden työtä kansallisen Lääkeinformaatioverkoston kautta. Lääkehoidon päivän toteutukseen Fimea osallistuu yhtenä toimijoista.

Fimea sulki ylläpitämänsä Lääkehoidon päivän verkkosivut kesällä 2020. Lääkehoidon päivän materiaaleja on yhä saatavilla Fimean verkkosivuilta Kansalaisen lääketieto -osiosta, josta löytyy keskeiset Lääkehoidon päivänäkin viestityt teemat, kuten ajantasaisen lääkityslistan merkitys ja ohjeet sen laatimiseen, Opas turvalliseen lääkehoitoon ja Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA sekä muuta materiaalia, jota on tuotettu Lääkehoidon päivän viestintää varten.

Lue lisää:

Tunne lääkkeesi -Facebook

Lääkeinformaatioverkosto -verkkosivut

Kansalaisen lääketieto -verkkosivut

Turvallinen lääkehoito-opas 

Fimean verkkouutinen 4.2.2021:
Turvallinen lääkehoito -opas tutuksi webinaarissa 16.3.2021

Fimean verkkouutinen 13.10.2020:
Lääkehoidon päivää vietetään myös jatkossa – toteutustapaa selvitetään

Fimean verkkouutinen 20.3.2020:
Järkevää lääkehoitoa edistetään Kansallisen lääkeinformaatioverkoston toiminnan kautta

 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike