Uutiset-näyttösivun murupolku

Asiakkaiden odotuksia apteekkipalveluille ja lääkkeiden hintakilpailun lisäämistä selvitetään

25.6.2020

Mitä asiakkaat odottavat apteekeilta? Miten patenttisuojan menettäneiden lääkkeiden hintakilpailu toimii ja miten jakelujärjestelmää pitäisi kehittää?

Valtioneuvoston kanslia myönsi selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahaa Kelan, Helsingin yliopiston, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) muodostamalle konsortiolle.  

Lääkehoidot kehittyvät koko ajan. Ne ovat aiempaa yksilöllisempiä, ja niiden toteuttaminen siirtyy aiempaa enemmän potilaan itsensä vastuulle. Lääkehoidot myös kallistuvat jatkuvasti, ja yhteiskunnan niukkoja resursseja jaettaessa on varmistettava, että lääkehoidoista saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus tukemalla potilasta lääkehoidon toteuttamisessa.         

Selvityksen päätavoitteena on tarkastella lääkkeiden hintakilpailun aktivointia ja lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnalle.

Kelan johtamassa osahankkeessa tarkastellaan patenttisuojan menettäneiden lääkevalmisteiden hintakilpailun, lääkemarkkinoiden keskittyneisyyden ja kalliiden lääkkeiden jakelujärjestelmän kehittämistarpeita.

Fimean johtamassa osahankkeessa tarkastellaan apteekkien tehtävien ja toiminnan kehittämistarpeita lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta.

Hanke käynnistyy kesäkuussa ja kestää 11 kuukautta. Konsortio-osapuolet tiedottavat hankkeen etenemisestä säännöllisesti. Seuraavan kerran aiheesta viestitään syksyllä.

Lisätietoja antaa

  • Hankkeen vastuullinen johtaja, tutkimuspäällikkö, dosentti Leena Saastamoinen, p. 050 408 7137, Kela, [email protected]
  • Osahankkeen 1 johtaja, ryhmäpäällikkö, TtT Hanna Koskinen, p. 020 63 41902, [email protected]
  • Osahankkeen 2 johtaja, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, dosentti Katri Hämeen-Anttila, Fimea, p. 029 522 3513, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike