Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Fimea ger anvisningar ansökan om patientspecifikt specialtillstånd med stöd av elektroniska recept 1.1.2024

28.12.2023 | Publicerad på svenska 29.12.2023 kl. 10.39

Fimea ger apoteken anvisningar om ansökan om patientspecifikt specialtillstånd och om expediering av läkemedelspreparat med specialtillstånd med stöd av elektroniska recept. Fimea preciserar sin anvisning om ansökan om patientspecifikt specialtillstånd så att ansökningsförfarandet kan göras smidigare och så att man kan stöda en ändamålsenlig användning av hälso- och sjukvårdens resurser.

Av systemtekniska skäl ska recept som kräver patientspecifikt specialtillstånd i första hand göras upp skriftligt. Om ett recept i anslutning till ansökan om specialtillstånd ändå har gjorts upp elektroniskt, kan den som överlämnar läkemedlet för förbrukning ansöka om specialtillstånd på basis av ett elektroniskt recept (inklusive narkotika- och HCI-läkemedel). Då ska överlåtaren bifoga en kopia av det elektroniska receptet till ansökan om specialtillstånd (21 f § i läkemedelslagen).

Om receptet görs upp elektroniskt ska det i samband med expedieringen av läkemedlet göras elektroniskt på nytt för att det ska vara möjligt att göra en specialtillståndsreservering för receptet. 

Närmare anvisningar om den nya verksamhetsmodellen finns i Fimeas styrningsbrev.

Läs mer:

Styrbrev till apoteken om ansökan om patientspecifikt specialtillstånd med stöd av elektroniska recept (21.12.2023, pdf) 
 
Föreskrifter och anvisningar 

Specialtillstånd  

Ytterligare information ges av

  • Nelli Salmi, sektionschef, överfarmaceut, tfn 029 522 3386
  • Sanna Niemissalo, farmaceut, tfn 029 522 3356
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv