Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Fimea skickar merparten av besluten om specialtillstånd elektroniskt 

19.2.2024 | Publicerad på svenska 23.2.2024 kl. 16.04

Under år 2023 har Fimea förnyat leveransen av beslut om specialtillstånd (förvaltningsbeslut) till den som överlåter ett läkemedel till förbrukning. En betydande del av besluten om specialtillstånd skickas elektroniskt med krypterad e-post. Genom reformen har man lyckats påskynda delgivningen av beslut om specialtillstånd till den som ansöker om specialtillstånd. Den nya verksamhetsmodellen gällde till en början endast beslut om specialtillstånd för läkemedel som används av människor, men numera kan också beslut om specialtillstånd för läkemedel som är avsedda för djur skickas elektroniskt. 

Besluten om specialtillstånd kommer från Fimea som krypterad e-post från adressen [email protected] till den e-postadress som den sökande har uppgett. Beslut om specialtillstånd på papper skickas inte längre separat per post till sökande som tar emot beslut om specialtillstånd elektroniskt. 

Om ert verksamhetsställe ännu inte deltar i den nya verksamhetsmodellen men i fortsättningen vill ta emot beslut om specialtillstånd elektroniskt, ber vi er meddela oss om detta skriftligen till adressen [email protected]

Fimea arbetar för närvarande med ett projekt för att elektroniskt hantera specialtillstånd, där man bygger upp ett nytt ärendehanterings- och ärendeuträttningssystem för specialtillstånd. Samtidigt utvecklas också den elektroniska ärendehanteringen, som tas i bruk samtidigt som det nya systemet för specialtillstånd. Fimea preciserar tidtabellen för ibruktagandet under våren.

Ytterligare information ges av

  • Emma Öörni, farmaceut, tfn 029 522 3472 
  • Nelli Salmi, sektionschef, överfarmaceut, tfn 029 522 3386 
  • I frågor kring projektet för elektronisk hantering av specialtillstånd: Riikka Näätsaari, utvecklingssakkunnig, tfn 029 522 3479
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv